ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 565 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Kombinatoryal Tasarım Kuramı
Ders kodu: MAT 565
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Sibel ÖZKAN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Kombinatoryal tasarımların istatistik, kriptoloji ve kodlar teorisi gibi bir çok alanda uygulaması vardır. Bu dersin amacı öğrencilere sıkça kullanılan tasarımları tanıtmak ve kullanımlarını göstermektir. Çeşitli inşa metodlarının yanında, farklı tasarım türleri, projektif geometriler, dik Latin kareler, Steiner sistemleri, Simetrik tasarımlar gibi konular işlenecektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Kombinatoryal ispatlar yapabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Matematik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Ana kombinatoryal inşa metodlarını anlama ve kullanabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Matematik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Farklı tasarımlar arasındaki ilişkileri ve tasarımların diğer disiplinlerle olan ilişkilerini görebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  6. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş ve Tarihçe
2. hafta: Temel kavram ve tanımlar
3. hafta: Dengeli Blok Tasarımlar
4. hafta: Simetrik Blok Tasarımlar
5. hafta: Enine Tasarımlar
6. hafta: Fark Metodu
7. hafta: Hadamard Matrisleri ve Tasarımlar
8. hafta: Çözünür blok tasarımlar
9. hafta: Latin Kareler
10. hafta: Dik Latin Kareler
11. hafta: İkili Dengeli Tasarımlar
12. hafta: Steiner Sistemleri
13. hafta: t-Tasarımları
14. hafta: Dik Diziler ve Kodlar
15. hafta*: Çeşitli Uygulamalar
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1. D.R. Stinson , Combinatorial Designs: Constructions and Analysis , Springer-Verlag
2. C.C. Lindner, C.A. Rodger, Design Theory, CRC Press
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 25
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 14 25
Ödev: 3,5,7,9,11,13 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 6
Dönem projesi: 4 14
Dönem projesi sunumu: 2 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->