ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 618 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Halka Kuramı II
Ders kodu: MAT 618
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Ayten KOÇ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bazı özel halkaların yapısını anlatmak
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bazı özel halka kavramları anlama

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Matematik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  3. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu kazanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Ödev
 2. Polinom halkalar üzerinde ispat tekniklerini kullanma becerisi kazanma ve geliştirmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Matematik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Ödev
 3. Problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Matematik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  6. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  8. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  9. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  10. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu kazanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Tamlık Bölgelesinin Kesir cismi
2. hafta: Öklid Halkaları
3. hafta: Rasyonel cisimler üzerinde polinom halkaları
4. hafta: Değişmeli halkalar üzerinde polinom halkaları
5. hafta: İndirgenmiş ve Armendariz halkalar
6. hafta: Baer ve yarı Baer halkalar
7. hafta: Baer ve yarı Baer halkalar
8. hafta: Arasınav
9. hafta: Sonlu kesir halkalarında Wedderburn teoremi
10. hafta: Frobenius halkalar
11. hafta: Frobenius halkalar
12. hafta: Yarı-Frobenius halkalar
13. hafta: Yarı-Frobenius halkalar
14. hafta: Frobenius gibi davranan halkalar
15. hafta*: Genel tekrar
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1.) Cebir I-II; Abdullah Harmancı, Hacettepe Üniv. Yayınları
2.) Algebra; T. Hungerford, New York 1971
3.) Modules and rings; Kasch-Vallace, Academic Press, 1982.
4.) Abstract Algebra I-II; Beachy J.A., Lectures Notes on Rings and Modules, 1995.
5.) Rings and Categories of Modules; Anderson-Fuller, Springer-Verlag, New York 1974.
6. ) Topics in Algebra, I. Herstein
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->