ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 663 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Kombinatoryal Tasarım Kuramında İleri Konular
Ders kodu: MAT 663
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Sibel ÖZKAN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: MATH 539 - Kombinatoryal Tasarım Kuramı
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu derste Kombinatoryal Tasarım Kuramındaki ileri konuları derinlemesine irdelemek amaçlanmaktadır. Kombinatoryal tasarımların inşasında bazı ileri teknikleri göstermenin yanında, cebir ve geometri ile de bağlantılar kurulacaktır. Çözülebilir tasarımlar, çerçeve inşaları, fark aileleri ve fark kümeleri, optik dik kodlar ana konular arasındadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Çözülebilir tasarımlar inşa edebilme ve bu tasarımları başka alanlarda kullanma

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  3. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve tekniklerini anlayıp uygulayabilmek
  4. Kendi bulgularını diğerleri ile birlikte detaylı bir şekilde analiz edip, değerlendirebilmek
  5. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  7. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 2. Çerçeve metotlarına hakim olup bunları farklı inşalarda kullanabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  3. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve tekniklerini anlayıp uygulayabilmek
  4. Kendi bulgularını diğerleri ile birlikte detaylı bir şekilde analiz edip, değerlendirebilmek
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  6. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  7. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 3. Fark aileleri ve Fark Kümeleri oluşturabilmek ve bunlar için gerekli cebirsel ve geometrik araçlara hakim olmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  3. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve tekniklerini anlayıp uygulayabilmek
  4. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  6. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  7. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
  8. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 4. Tasarımları ve fark ailelerini kodlar kuramı gibi çeşitli alanlara uygulayabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  5. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  6. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Dengeli Eksik Blok Tasarımlar
2. hafta: Bölünebilir Grup Tasarımlar
3. hafta: Tekrarlayan Çerçeve İnşaları
4. hafta: Direkt Çerçeve İnşaları
5. hafta: Yaklaşık Çözülebilir Tasarımlar
6. hafta: Sonlu Geometri kullanarak Çözülebilir Tasarım İnşası
7. hafta: Çerçeve kullanarak Çözülebilir Tasarım İnşası
8. hafta: Renk sınıfları kullanarak Çözülebilir Tasarım İnşası
9. hafta: Tarasım Otomorfizmaları ve grup etkisi
10. hafta: Fark aileleri ve tasarımlar
11. hafta: Fark kümeleri ve tasarımlar
12. hafta: Bruck -Ryser- Chowla Teoremi
13. hafta: Çarpanlar ve Fark kümeleri
14. hafta: Geometrik fark kümeleri
15. hafta*: Optik Dik kodlar ve fark aileleri
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1- S. Furino, Y. Miao, J. Yin, Frames and Resolvable Designs, CRC Press
2- E. H. Moore, H. S. Pollatsek, Difference Sets: Connecting Algebra, Combinatorics and Geometry, American Mathematical Society
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 13, 14 25
Ödev: 3,5, 7,9, 11 40
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 35
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 9 5
Dönem projesi: 2 14
Dönem projesi sunumu: 1 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->