ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 690 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Dış Form Analizi
Ders kodu: MAT 690
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Oğul ESEN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin amacı, öğrencileri katmanlar üzerindeki tensör alanların iç, dış ve Lie türevini, dış formların integrallerini hesap edebilir hale getirmektir. Gerekli olan geometrik altyapıyı elde etmek için katmanların tanjant ve kotanjant demetlerinin detaylı bir analizi yapılacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Katmanları, tanjant ve kotanjant demtlerini tanımlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  3. Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Tensör alanlarının iç, dış ve Lie türevlerini hesap edebilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  3. Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Katmanlar üzerinde dış formların integrasyonunu yapabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  3. Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Temel konseptler ve motivasyon
2. hafta: Türevlenebilir katmanlar
3. hafta: Altkatmanlar ve türevlenebilir dönüşümler
4. hafta: Tanjant demeti, vektör alanları
5. hafta: Vektör alanları, Jacobi-Lie çerçevesi
6. hafta: Kontanjant demeti
7. hafta: Diferansiyel formlar
8. hafta: İç türev ve dış türev
9. hafta: Lie türevi
10. hafta: Vize
11. hafta: Homotopi operatörü, Poincaré lemması
12. hafta: Kanonik koordinatlar, Darboux theoremi
13. hafta: Simpleksler ve zincirler, diferansiyel formların integrasyonu
14. hafta: Stokes teoremi
15. hafta*: Genel Tekrar
16. hafta*: Genel Tekrar
Ders kitapları ve materyaller: • Abraham, R., Marsden, J. E., & Ratiu, T. (1993). Manifolds, Tensor Analysis, and Applications (Vol. 75). Springer Science & Business Media.
• Dubrovin, B. A., Fomenko, A. T., & Novikov, S. P. (2012). Modern geometry—methods and applications: Part II. Springer Science & Business Media.
• Spivak, M. (1999). A Comprehensive Introduction to Differential Geometry Vol. I. Publish or Perish.
• Şuhubi, E. (2013). Exterior Analysis. Elsevier.
Önerilen kaynaklar: • Darling, R. W. R. (1994). Differential forms and connections. Cambridge University Press.
• Flanders, H. (1963). Differential Forms with Applications to the Physical Sciences. Elsevier.
• Nakahara, M. (2003). Geometry, topology and physics. CRC Press.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 10 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 4,7,13 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 16 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 20 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 30 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->