ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 699 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Uzmanlık Alan Dersi
Ders kodu: MAT 699
Öğretim üyesi: Danışman öğretim üyesi
AKTS kredisi: 52.5
GTÜ kredisi: 0 (8+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2/3/4/5/6/7/8, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencinin belirli bir bilimsel alanda/konuda bilgi ve deneyimini artırmasını, özgün, bağımsız, bilime katkı sağlayacak bir bitirme tezi çalışması planlamasını, tez çalışmasını zamanında ve kurallara uygun şekilde belgelendirip, sonuçlarını SCI kapsamında akademik makale olarak yayımlamasını sağlamak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Güncel literatürü ve gelişmeleri takip etmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Matematik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  3. YETKİNLİK
  4. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  6. Öğrenme Yetkinliği
  7. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
  8. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
 2. Araştırma konusu hakkında veri toplamak, analiz etmek ve uygulamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Matematik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  3. YETKİNLİK
  4. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  5. Öğrenme Yetkinliği
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
 3. Araştırma konusuyla ilgili verileri uzmanlık düzeyinde değerlendirmek, yorumlamak ve kullanmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Matematik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  3. YETKİNLİK
  4. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  6. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
  7. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  8. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu kazanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme ve analiz
2. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme ve analiz
3. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme ve analiz
4. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme ve analiz
5. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme ve analiz
6. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme ve analiz
7. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme ve analiz
8. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme ve analiz
9. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme ve analiz
10. hafta: Tez konusu ile ilgili çalışmalar
11. hafta: Tez konusu ile ilgili çalışmalar
12. hafta: Doktora teziyle ilgili çalışmalar
13. hafta: Doktora teziyle ilgili çalışmalar
14. hafta: Doktora teziyle ilgili çalışmalar
15. hafta*: Doktora teziyle ilgili çalışmalar
16. hafta*: Doktora tezinin dönem değerlendirmesi
Ders kitapları ve materyaller: Seçilen konu ve içeriğe göre belirlenir.
Önerilen kaynaklar: Seçilen konu ve içeriğe göre belirlenir.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 1-16 100
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 0 0
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 10 15
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 40 15
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->