ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 100 )


   Temel bilgiler
Ders adı: MBG Programına Giriş ve Esaslar
Ders kodu: MBG 100
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ
AKTS kredisi: 2
GTÜ kredisi: 1 (0+2+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersi alan öğrencilere:
1. Moleküler biyoloji ve genetik eğitiminin amaç ve hedefleri,
2. Bölümde çalışan akademisyenlerin araştırma alanları,
3. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki en güncel araştırma konuları hakkında bilgi verilir
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün amaç ve hedeflerini kavrar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  3. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
 2. Bölüm Öğretim elemanlarının çalışma alanlarını tanımlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  3. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
 3. Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki güncel araştırma konularını listeyebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  3. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  4. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Moleküler Biyoloji ve Genetik eğitimine giriş
2. hafta: Bölüm öğretim üyesi tanıtımı
3. hafta: Bölüm öğretim üyesi tanıtımı
4. hafta: Bölüm öğretim üyesi tanıtımı
5. hafta: Bölüm öğretim üyesi tanıtımı
6. hafta: Bölüm öğretim üyesi tanıtımı
7. hafta: Bölüm öğretim üyesi tanıtımı
8. hafta: Bölüm öğretim üyesi tanıtımı
9. hafta: Bölüm öğretim üyesi tanıtımı
10. hafta: Davetli konuşmacı
11. hafta: Davetli konuşmacı
12. hafta: Davetli konuşmacı
13. hafta: Davetli konuşmacı
14. hafta: Davetli konuşmacı
15. hafta*: Davetli konuşmacı
16. hafta*: Genel değerlendirme
Ders kitapları ve materyaller: No textbooks are required for this course
Önerilen kaynaklar: Institutional and departmental web pages
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 1-15 100
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->