ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 110 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Modern Biyolojiye Giriş
Ders kodu: MBG 110
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Funda ŞENTÜRK AKFIRAT
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 (3-0-0)
Yılı, Dönemi: 2, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Biyoloji çatısı altında yer alan biyoloji kavramları ile ilgili temel bilgiler, temel hücre yapı ve fonksiyonları, yapı ve fonksiyon ilişkisi, organizmalarda farklı hücre yapıları, insanda organ sistemleri ve biyoteknoloji konuları hakkında güncel bilgilerin aktarılması amaçlanmıştır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyolojinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olurlar. Canlılığın temel yapısını oluşturan makro ve mikro molekülleri tanımlarlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Canlıların çevreleri ve ekosistemle olan aralarındaki ilişkiyi anlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Farklı disiplinlerdeki araştırma grupları ile etkin şekilde çalışma gerçekleştirebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  4. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. Bitki ve hayvan arasındaki hücre farkları, dokuları, organları, temel yapıları, fizyolojileri, üremeleri konularını kavrarlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  4. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 5. İnsan doku, organ ve sistemlerinin işlevi ve işleyişini kavrar ve fizyoloji ile moleküler biyoloji arasında ilişki kurabilmeleri için gerekli olan temel alt yapıyı kazanırlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  4. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Küçük moleküller ve yaşamın kimyası, Elementler ve bileşikler, Kimyasal bağlar, Suyun önemi, Protein, karbonhidrat ve lipitler; Proteinler (polipeptidler, yapı ve işlev), Karbonhidratlar (şeker ve polisakkaritler), Yağlar (fosfolipitler ve steroidler), Nükleik asitler ve hayatın kökeni, Nükleik asit yapısı (DNA ve RNA), DNA çift sarmal modeli
2. hafta: Hücreler, hayatın birimleri; Prokaryot ve ökaryot hücre yapısı, Organeller, Bitki hücre duvarı, Hücre zarları, Membran modelleri, Membran proteinleri ve karbonhidratlarının işlevleri, Membran geçirgenliği, Pasif ve aktif taşıma
3. hafta: Hücrede sinyal iletimi ve haberleşme; Sinyal ileti yolakları, Plazma membranında ve hücre içinde bulunan reseptörler, Protein fosforilizasyonu ve defosforilizasyonu, İkincil mesajcılar, Nükleer ve sitoplazmik yanıtlar, Enerji, enzimler ve metabolizma, Serbest enerji, ATP’ nin yapısı ve hidrolizi, ATP üretimi, Aktivasyon enerjisi, Enzim substrat özgünlüğü ve enzim aktivitesi
4. hafta: Kimyasal enerji yolakları; Katabolik yolaklar, Redoks reaksiyonları: Oksidasyon ve redüksiyon, Hücresel solunum aşamaları (glikolizis, sitrik asit döngüsü, oksidatif fosforilizasyon, elektron taşıma yolağı, fermentasyon ve anaerobik solunum)
5. hafta: Fotosentez ve gün ışığından enerji üretimi; Kloroplastlar, Aydınlık evre reaksiyonları, Kalvin döngüsü, C4 ve CAM bitkilerinde görülen fotosentez
6. hafta: Hücre döngüsü ve bölünmesi; Mitoz bölünme ve aşamaları, Sitokinez, Hücre döngüsü kontrol sistemi, Kanser hücrelerinde kontrol sisteminin kaybı
7. hafta: Kalıtım genler ve kromozomlar, Gen tanımı ve kalıtımı, Kromozom ve yapısı, Aseksüel ve seksüel üreme, Mayoz bölünme ve aşamaları, Mitoz ve mayoz bölünmenin karşılaştırılması
8. hafta: Ara sınav ve değerlendirilmesi

9. hafta: DNA ve kalıtımdaki rolü; DNA replikasyonu, DNA onarımı, DNA’ dan proteine gen ifadesi, Genetik kod
10. hafta: İnsan Genetiğinin tanıtılması, Kromozom ve gen mutasyonları ve moleküler tıp; Kromozomların yapısal ve sayısal değişiklikleri, Nokta mutasyonları, Mutajenler
11. hafta: İnsan Genetiği, Genomlar, Genom büyüklüğü, Gen sayısı, Gen yoğunluğu ve kodlama yapmayan DNA, Transpozonlar
12. hafta: Hareket sistemi (İskelet sistemi ve Kas Sistemi), vücut ağırlığına oranları, vücutta bulunduğu yerler, kemik, kıkırdak, eklem ve kasların yapıları, görevleri, kemik oluşumu, kırıkların onarımı, İskelet kasında ve düz kasta kasılmanın esasları,
13. hafta: Dokular ve hücreler arası iletişim ve homeostaz, endokrin sistem, hormonların tanımı, sınıflandırılması, birbiri ile olan ilişkileri, hücrelerde oluşturdukları cevaplar, vücudumuzda fonksiyonu olan genel hormonların doku ve kemik gelişimindeki rolleri,
14. hafta: Dolaşım sistemi, kardiyovasküler sistem, lenfatik sistem, damarlar ve kan dolaşımı, kan hücrelerinin gelişimi, morfolojik ve fonksiyonel özellikleri ve pıhtılaşma mekanizması, kalbin yapısı, kalp kası ve kapakları, lenf sıvısı, lenf düğümleri
15. hafta*: Biyoteknolojinin tanıtılması, rDNA teknolojileri, Biyoteknolojinin uygulama alanları, Gen klonlanması, Klonlanan ökaryotik genlerin ifadesi
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: [1] Campbell Biology, Urry, M.L. Cain, S.A. Wasserman, P.V. Minorsky, Orr R.B., 12th edition, Pearson, 2021.
[2] Biology, P.H. Raven, G.B. Johnson, K.A. Mason, J.B. Losos, S.R. Singer, McGraw-Hill Int. 9th Ed. 2010.
[3] A Text-Book of Human Physiology, Robert Tigerstedt, Murlin, John R., ISBN: 1990001486314, 2012.
[4] Anatomi ve İnsan Fizyolojisi İnsan biyolojisi, Abdurrahman Aktümsek, 9. Basım, Nobel Yayıncılık, 2015.
Önerilen kaynaklar: [1] Essential Cell Biology 3e, Alberts, Bruce Yayınevi: Garland, 2009.
[2] Human Physiology: An Integrated Approach with IP-10: International Edition, 8th edition, (Dee Unglaub Silverthorn), 2010.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 1-15 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 11
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 2
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 7
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 2 7
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->