ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 111 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyoloji I
Ders kodu: MBG 111
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Fatma AYDINOĞLU
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 4 (4+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin içeriğine uygun olarak Biyoloji hakkında temel bilgilerin aktarılması
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Canlılığın temel yapısını oluşturan makro ve mikro molekülleri tanımlamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Canlılığın temeli hücreyi, organellerini, çeşitlerini, temel görevlerini ve önemini kavramak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  3. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkları, dokularını, organlarını, temel yapılarını, fizyolojilerini, üremelerini kavramak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  4. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. Biyolojinin güncel konularını takip etmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  2. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Biyosfer ve ekolojiye giriş
2. hafta: Atomlar, Bağlar, Su, Asit-bazlar, Su ve karbonun ekosistemdeki önemi ve döngüsü
3. hafta: Hücredeki makromoleküler: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nükleikasitler ve ekosistemde besin döngüsü
4. hafta: Ekosistemde enerji döngüsü ve yaşam
5. hafta: Hücre ve organellere giriş
6. hafta: Endomembran sistem
7. hafta: Solunum ve fotosentez
8. hafta: 1. Vize

9. hafta: Hücre içi ve hücreler arası iletişim
10. hafta: Mitoz ve Mayoz
11. hafta: Genetik ve gen fikri
12. hafta: Kalıtımın kromozomal ve moleküler prensipleri
13. hafta: DNA replikasyonu, transkripyon ve translasyon
14. hafta: Gen ifadesinin kontrolü
15. hafta*: DNA teknolojisinin uygulamaları ve hayatımıza etkisi
Ödev sunumları
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: • Biology: A Global Approach, Global Edition, 12
Kelly Reece, Jane B.; Taylor, Martha R.; Simon, Eric J.; Dickey, Jean L.; Hogan (Author)
ISBN-13: 978-0135188743 - ISBN-10: 0135188741
ISBN-10: 1292008652 | ISBN-13: 9781292008653

• Becker's World of the Cell, 9th Edition, Jeff Hardin, University of Wisconsin, Madison, Gregory Paul Bertoni, Columbus State Community College
ISBN13: 9780321934925

• Life: The Science of Biology , Tenth Edition ©2014
David E. Sadava (The Claremont Colleges) , David M. Hillis (University of Texas at Austin) , H. Craig Heller (Stanford University) , May Berenbaum (University of Illinois, Champaign-Urbana), ISBN-10: 1-4292-9864-2; ISBN-13: 978-1-4292-9864-3
Önerilen kaynaklar: • Biology: A Global Approach, Global Edition, 12
Kelly Reece, Jane B.; Taylor, Martha R.; Simon, Eric J.; Dickey, Jean L.; Hogan (Author)
ISBN-13: 978-0135188743 - ISBN-10: 0135188741

• Becker's World of the Cell, 9th Edition, Jeff Hardin, University of Wisconsin, Madison, Gregory Paul Bertoni, Columbus State Community College
ISBN13: 9780321934925

• Life: The Science of Biology , Tenth Edition ©2014
David E. Sadava (The Claremont Colleges) , David M. Hillis (University of Texas at Austin) , H. Craig Heller (Stanford University) , May Berenbaum (University of Illinois, Champaign-Urbana), ISBN-10: 1-4292-9864-2; ISBN-13: 978-1-4292-9864-3;
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 14 20
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 4 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 12
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 2
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->