ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 113 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyoloji Laboratuvarı I
Ders kodu: MBG 113
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Fatma AYDINOĞLU
AKTS kredisi: 3
GTÜ kredisi: 2 (0+4+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin inclenmesi ve temel moleküler biyoloji tekniklerinin öğretilmesi
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Canlılığın temel yapısını oluşturan makro ve mikro molekülleri tanımlamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  4. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  5. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Canlılığın temeli hücreyi, organellerini, çeşitlerini, temel görevlerini ve önemini kavramak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  3. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  4. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  5. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkları, dokularını, organlarını, temel yapılarını, fizyolojilerini, üremelerini kavramak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  3. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  4. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  5. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  6. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 4. Biyolojik sistemler, canlılar ve çevre ilişkilerini tanımak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  4. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  5. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 5. Biyolojinin güncel konularını takip etmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  2. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  3. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Biyoloji Laboratuvarı dersine giriş, bilimsel teknik ve lab raporu yazma bilgisinin aktarılması
2. hafta: Laboratuvar araçlarını tanıma, veri ölçme ve veri değerlendirme teknikleri
3. hafta: Çeşitli çözelti ve tamponların hazırlanması
4. hafta: Işık mikroskobuna giriş
Işık mikroskobu ile bakteri, insan ve maya hücrelerinin incelenmesi
5. hafta: Işık mikroskobu ile bitki hücrelerinin ve organellerinin incelenmesi
6. hafta: Hücre zarı geçirgenliğinin gözlenmesi
7. hafta: Ozmoz ve difusyon, bitki hücresinde turgor ve plazmolizizin gözlenmesi
8. hafta: İnsan tükürüğündeki amilaz aktivitesinin ölçümü
9. hafta: Vize sınavı
10. hafta: Bitki ve hayvanlarda hücre bölünmelerinin gözlenmesi
11. hafta: DNA metodlarına giriş
12. hafta: Bitkilerden DNA ekstraksiyonu
13. hafta: DNA kalitesinin agaroz jel elektroforezi ile analizi
14. hafta: DNA'nın PCR tekniği ile çoğaltılması
15. hafta*: Ödev sunumları
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Laboratuvar föyleri
Önerilen kaynaklar: [1]Biology, P.H. Raven, G.B. Johnson, K.A. Mason, J.B. Losos, S.R. Singer, McGraw-Hill Int. 9th Ed. 2010
[2] Essential Cell Biology 3e, Alberts, Bruce Yayınevi: Garland, 2009
[3] Biology, N.A. Campbell, J.B. Reece, L.A. Urry, M.L. Cain, S.A. Wasserman, P.V. Minorsky, R.B. Jackson, Benjamin Cummings, 8th edition, 2007
[4] Biology, Slyvia Mader, McGraw-Hill Int, 10th Ed. 2009
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 15
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 3,5,7,9,10,11,12,13 60
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 25
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1 10
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->