ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 114 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyoloji Laboratuvarı II
Ders kodu: MBG 114
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Özlem AKKAYA
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 2 (0+4+0)
Yılı, Dönemi: 1, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Laboratuvar öncesi yapılan quiz sınavlarından 60 ve üzeri not almak
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Monera, Protista, Mantarlar, Bitkiler ve Hayvanlar Alemlerinde yer alan yaşam formlarının morfolojik, anatomik, histolojk ve deneysel olarak incelenmesi
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyolojik organizmalarda yapı ve işlev ile ilgili bilimsel terminolojiyi kavrar ve organizmaların yaşadıkları çevre ile ilişkisini açıklar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  3. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  4. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Hayvan ve bitki dokularını ayırt eder ve dokular arasındaki anatomik farklılıkları sıralar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. Doğada bir problemi gözleyerek bilimsel düşünce sürecine uygun olarak mevcut bilgiden hareketle bir hipotez kurar, çözüme yönelik deney tasarlar, elde edilen sonuçları yorumlar ve sorunun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  2. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  3. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  4. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Monera Alemi,
1. Bakteriler
2. Siyanobakteriler
2. hafta: Protista Alemi,,
1. Excavata
2. Chromalveolata
3. Rhizaria
4. Archaeplastida
5. Unikonta
3. hafta: Mantarlar Alemi,
1. Çok hücreli (filamentliler) mantarlar
2. Tek hücreli (mayalar) mantarlar
4. hafta: Bitkiler Alemi,
1. İletim demetsiz (bryophytes) bitkiler
2. İletim demetli bitkiler
a) Tohumsuz bitkiler
b) Tohumlu bitkiler
i) Gymnospermler
ii) Angiospermler
- Monokotiledonlu (tek çenekli) bitkiler
- Dikotiledonlu (çift çenekli bitkiler)
5. hafta: Bitki büyüme ve gelişimi,
1. Tohum çimlenmesi
2. Organ büyüme ve gelişimi
a) Primer büyüme (apikal meristem)
b) Sekonder büyüme (Lateral meristem)
6. hafta: Bitki Yapısı ve Fonksiyonu,
1. Bitki hücre çeşitleri ve organelleri
a) Epidermis
b) Parankima
c) Kollenkima
d) Sklerankima
e) Ksilem ve floemin iletim hücreleri
i) Translokasyon
ii) Osmosis, Plasmolizis, Turgor
iii) Kloroplast, Vakuol, Nükleus
7. hafta: 2. Bitkisel Dokular,
a) Örtü doku
b) Temel doku
c) İletim dokusu, Ara sınav
8. hafta: Hayvanlar Alemi,
1. Omurgasızlar
2. Omurgalılar

9. hafta: Hayvan Büyüme ve Gelişimi,
1. Erken Embriyonik Gelişim
10. hafta: Hayvan yapısı ve fonksiyonu,
1. Hayvansal dokular,
a) Epitel doku
b) Bağ dokusu
11. hafta: c) Kas dokusu
d) Sinir dokusu
12. hafta: 2. Hayvan Organları ve sistemler
a) Memeli kalbi (Dolaşım Sistemi)
b) Memeli Böbreği (Boşaltım sistemi)
13. hafta: 2. Hayvan Organları ve sistemler
a) Toprak Solucanı
b) Kurbağa
i) Sindirim sistemi
ii) Dolaşım sistemi
iii) Solunum sistemi
iv) Bağışıklık ve lenf sistemi
v) Boşaltım sistemi
vi) Endokrin sistemi
vii) Üreme sistemi
ix) Sinir sistemi
x) Deri sistemi
xi) İskelet sistemi
xii) Kas sistemi
14. hafta: Biyolojik Sistemler
Canlılar ve Çevre
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Laboratuvar föyleri
Bitki ve Hayvan anatomik ve histolojik hazır mikroskop preparatları
Önerilen kaynaklar: [1]Biology, P.H. Raven, G.B. Johnson, K.A. Mason, J.B. Losos, S.R. Singer, McGraw-Hill Int. 9th Ed. 2010
[2] Essential Cell Biology 3e, Alberts, Bruce Yayınevi: Garland, 2009
[3] Biology, N.A. Campbell, J.B. Reece, L.A. Urry, M.L. Cain, S.A. Wasserman, P.V. Minorsky, R.B. Jackson, Benjamin Cummings, 8th edition, 2007
[4] Biology, Slyvia Mader, McGraw-Hill Int, 10th Ed. 2009
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 25
Dönem içi diğer çalışmalar: 2,3,4,5,6,7,9,10, 11,12,13 25
Proje: 0 0
Ödev: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 3 14
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->