ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 203 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İnsan Fizyolojisi
Ders kodu: MBG 203
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Ayten KANDİLCİ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilerin insan doku, organ ve sistemlerinin işlevi ve işleyişini kavramaları ve fizyoloji ile moleküler biyoloji arasında ilişki kurabilmeleri için gerekli olan temel alt yapının kazandırılması.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Farklı doku, organ ve organ sistemlerini ve bunların genel fonksiyonlarını tanımlar ve moleküler biyoloji ile ilişkilendirirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. İnsan hücre, doku ve organlarının normal ve patolojik işleyişini birbirinden ayırt etmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Fizyoloji ile Moleküler Biyoloji arasında ilişki kurmayı öğrenerek insan hastalıklarına yönelik araştırmalar hakkında vizyon sahibi olur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Fizyolojiye giriş: Ders kapsamında işlenecek konuları açıklar.
2. hafta: Dokular ve hücreler arası iletişim ve homeostaz: Hücreler arasındaki temel iletişim yollarını ve sinyallerin iletilmesinde görev alan molekül ve reseptörleri açıklar. Homeostazın bozulması ve patolojilerin oluşumu arasındaki ilişkiyi anlatır.
3. hafta: Endokrin fizyolojisindeki temel konuları ele alır. Hormonların tanımı, sınıflandırılmasını açıklar.
4. hafta: Hormonların birbiri ile olan ilişkileri, hücrelerde oluşturdukları cevaplar ve hormonları kontrol eden yolakları açıklar.
5. hafta: Sinir sisteminin organizasyonunu anlatır.
6. hafta: Sinir hücrelerini ve sinyal ileti özelliklerini anlatır.

7. hafta: İskelet kasında ve düz kasta kasılmanın esaslarını açıklar
8. hafta: Ara sınav ve değerlendirme.
9. hafta: Kas kasılmasının sinirsel kontrolünü açıklar.

10. hafta: Dolaşım sistemini, kalp kasının kasılmasının ilkelerini anlatır.
11. hafta: Kalp siklusunun elektriksel ve mekanik olaylarını öğretir.
12. hafta: Kan hücreleri: Kan hücrelerini, bu hücrelerin fonksiyonel özelliklerini ve gelişimini açıklar.Pıhtılaşma mekanizmasını anlatır.

13. hafta: Bağışıklık sisteminin anatomisi ve sistemi oluşturan hücreleri öğretir.
14. hafta: Bağışıklık sisteminin fonksiyonları ve farklı patojenlere karşı oluşturulan bağışıklık cevaplarını anlatır.
15. hafta*: Genel soru çözümü.
16. hafta*: Final sınavı ve değerlendirme.
Ders kitapları ve materyaller: Human Physiology: An Integrated Approach with IP-10: International Edition, 7/E (Dee Unglaub Silverthorn)
Önerilen kaynaklar: Physiology (Robert M. Berne, Matthew N. Levy)
Vander's Human Physiology: The Mechanisms of Body Function, 10/e (Eric P. Widmaier, Hershel Raff, Kevin T. Strang)

  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 4 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 14 1
Final sınavı: 4 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->