ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 221 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Genetik
Ders kodu: MBG 221
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Abu Musa Md Talimur REZA
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: YOK
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı; genetiğin temel prensiplerini ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkisini öğrencilere tanıtmak, mendel genetiğinin temel prensipleri, fenotip, genotip ve çevre arasındaki ilişki, eşey tayini, mutasyonlar, kantitatif genetik,populasyon, gelişim ve davranış genetiği hakkında temel bilgiler vermektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Kromozomları tanır, özelleşmiş kromozomları tarif eder, mitoz ve mayozun farklılıklarını ayırt eder.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Mendel genetiğini anlar, alel kavramını ve genler arası etkileşimi tarif eder.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Eşey tayinini açıklar, eşeye bağlı karakterleri ayırt eder ve onların kalıtımını tarif eder.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Hardy-Weinberg eşitliğini kullanarak bir popülasyonu analiz eder; popülasyon yapılarını, izolasyon mekanizmalarını tarif eder; davranış ve gelişim genetiği temellerini açıklar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  2. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 5. gelişimin moleküler temellerini, gelişimle ilgili genleri ve kök hucre çalışmalarını açıklar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  4. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 6. kantitatif ve kalitatif genetik farklarını ayırt eder, çoğul genler ve çevre arasındaki ilişkileri tanımlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  3. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 7. İnsan genetik hastalıklarını ve genetik temellerini tarif eder

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 8. nokta, yapısal ve sayısal mutasyon çeşitlerini ayırt eder

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 9. Genetik konsültasyonu tanımlar ve insan pedigree analizleri yapar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 10. çekirdek dışı kalıtım ve çeşitlerini tarif eder, mitokondriyal hastalılarda modern tedavi uygulamalarını açıklar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  3. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 11. Populasyon Genetiği, bağlı genler, gen etkileşimleri, eşeye bağlı kalıtım, Kantitatif Genetik, organel kalıtımı problem ve pedigrilerini çözer, analiz eder.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Genetiğin temel kavramları ve tarihçesi: genotip, fenotip, homozigot, heterozigot, hemizigos
2. hafta: Kromozomlar, özelleşmiş kromozomlar ( Lampbrush, polytene), mitoz, mayoz bölünme, gamet üretimi (spermatogenez ve oogenez)
3. hafta: Mendel genetiği ve sınırlamaları, pedıgrı analizi
4. hafta: Genler: gen türleri, genin yapısı, alel ve gen arasındaki ilişkiler, gen ifadesi, gen-çevre etkileşimi
5. hafta: Cinsiyet belirleme: erkek heterogameti, kadın heterogameti, haplodiploid cinsiyet belirleme, baba genomu eliminasyonu, hermafrodit, cinsiyet belirlemede sıcaklığın etkisi, cinsiyet bağlantısı, fenotipik cinsiyet belirleme
6. hafta: Mutasyon: mutasyon türleri, değişebilen genler, mutator genler, anti-mutator genler, transpozonlar, genetik hastalıklar
7. hafta: Ara SINAVI
8. hafta: Özellikler: nitel özellikler, nicel özellikler, nicel özellik lokusları, poligenik etki

9. hafta: Ekstranükleer kalıtım: mitokondriyal genom, kloroplast genomu
10. hafta: Bağlantı, krosing-over, gen haritalaması
11. hafta: Popülasyon genetiği: genetik varyasyonun organizasyonu
12. hafta: Popülasyon genetiği: Darwinci seçilim
13. hafta: Popülasyon genetiği: akrabalı yetiştirme, popülasyon alt bölümleri ve göç
14. hafta: Davranış genetiği
15. hafta*: Final sınavına hazırlık haftası
16. hafta*: Final SINAVI
Ders kitapları ve materyaller: course material
Önerilen kaynaklar: Genetics: A Conceptual approach (Authors: Pierce, B.A.)
Genetics: Analysis & Principles (Authors: Professor Brooker R.G.)
Human Genetics: Concepts and Applications (Authors: Lewis, R.)
Principles of Genetics, 7th Edition (Authors: D. Peter Snustad, Michael J. Simmons)
Principles of Behavioral Genetics (Authors: Robert RH Anholt, Trudy F.C. Mackay)
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 15 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 7 1
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 3
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->