ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 222 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Moleküler Genetik I
Ders kodu: MBG 222
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilere genomun yapısını, organizasyonu ve korunmasını, gen anlatımının temel prensipleri ve kontrol mekanizmalarını anlamaları için gerekli olan temel alt yapının kazandırılması.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Genin yapıtaşlarını ve genomun organizasyonunu ile ilegili temel bilgileri edinir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  3. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Gen anlatımı ve protein sentezinin temel mekanizmalarını, rekombinasyon ve DNA tamir mekanizmalarını tanımlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Gen anlatımının kontrol mekanizmalarını açıklar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  4. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Nükleik asitler: Genlerin yapı taşı olan nükleik asitleri, genlerin proteinlerdeki amino asitlerin dizisini belirlediğini gösteren deneysel kanıtların elde ediliş tarihçesini ve santral dogma’yı açıklar.
2. hafta: DNA ve RNA: DNA ve RNA’nın yapısını detaylı olarak açıklar ve ikisi arasındaki benzerlikler ve farkları tanımlar.
3. hafta: Genomun yapısı: Kromozomların yapısı, kopyalanması ve ayrıştırılmasının mekanizmalarını, mitoz ve mayoz bölünmede kromozom sayısındaki değişiklikleri açıklar.
4. hafta: Nükleosom ve kromatin: Kromozomun yapı taşları olan nükleosomları, kromatin yapısını ve bu yapının düzenlenme mekanizmalarını açıklar.
5. hafta: DNA replikasyonu I: DNA sentezinin kimyası, DNA polimerazın mekanizması ve replikasyon çatalının oluşum mekanizmasını açıklar.
6. hafta: DNA replikasyonu II: Replikasyonun başlangıç ve bitiş mekanizmalarını anlatır.
7. hafta: DNA hasarı ve tamir mekanizmaları I: Replikasyon hataları ve tamiri, DNA hasarına yol açan etkenleri açıklar.
8. hafta: DNA hasarı ve tamir mekanizmaları II: Replikasyon hataları ve tamiri, oluşan hasarın tamir mekanizmalarını açıklar.
9. hafta: Homolog rekombinasyon I: Homolog rekombinasyonun moleküler mekanizmalarını, rekombinasyonda rolü olan proteinleri ve rekombinasyonun mayoz bölünmedeki rolünü açıklar.
10. hafta: Homolog rekombinasyon II: Homolog rekombinasyonun moleküler mekanizmalarını, rekombinasyonda rolü olan proteinleri ve rekombinasyonun mayoz bölünmedeki rolünü açıklar.
11. hafta: Transkripsiyon (gen anlatımı): Bakteri ve ökaryotlarda DNA’dan RNA’ya bilgi akışı ve RNA sentezinin aşamalarını anlatır.
12. hafta: Haberci RNA’nın (mRNA) işlenmesi: RNA’daki intronların ayrıştırılması ve eksonların yeniden birleştirilmesini ve tek genden birden çok proteinin oluşturulmasını sağlayan mekanizmaları açıklar.
13. hafta: Translasyon: Bilginin RNA’dan proteine akışında rol alan prokaryot ve ökaryotlarda etkin olan temel mekanizmaları açıklar.
14. hafta: Gen anlatımının denetlenmesi I: Prokaryotlarda ve ökaryotlarda gen anlatımını kontrol eden mekanizmaları ele alır.
15. hafta*: Gen anlatımının denetlenmesi II: Ökaryotlarda gen anlatımını kontrol eden mekanizmaları ele alır.
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Watson, J.D., et al. Molecular Biology of the Gene. 6. ed. The Benjamin/Cummings Pub. Co., Menlo Park, California, 2008.
Önerilen kaynaklar: Alberts, B., et al. Molecular Biology of the Cell. 5. ed. Garland Pub., New York, 2008.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 3, 5, 7, 9, 11, 13 60
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 14
Ödev: 2 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 6
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 8
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 2 14
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->