ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 223 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Genetik Laboratuvarı
Ders kodu: MBG 223
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Abu Musa Md Talimur REZA
AKTS kredisi: 3
GTÜ kredisi: 1 (0+4+0)
Yılı, Dönemi: 2, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı; temel genetik laboratuvar deney,uygulama ve gözlemlerinin bitki, hayvan ve insan materyalleri kullanılarak öğrencilere tanıtılmasıdır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Mutasyon tiplerini mikroskopta teşhis eder; bitki materyali kullanarak, kromozom mutasyonları ve poliploidi oluşturur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  3. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  4. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 2. İnsan ve Drosophila’da bazı fenotipik karekterleri inceleyerek; baskın ve çekinik karakter kavramlarını karşılaştırır.metin giriniz

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  3. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. karyotip ve idiogram hazırlar ve bunları analiz eder.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  3. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Genetik laboratuvar çalışmaları için model orgamizmlere giriş: maya modeli, böcek modeli, solucan modeli, balık modeli (Laboratuvar çalışması yok).
2. hafta: Model organizma yetiştiriciliği: besiyerinin hazırlanması, kültürlenmesi, işlenmesi ve bakımı
3. hafta: Model organizmanın morfolojisi, yaşam döngüsü, cinsiyeti ve fenotipinin gözlemlenmesi
4. hafta: Model organizmada mutant fenotip analizi
5. hafta: Bitki kök uçlarında mitoz gözlemleri.
6. hafta: İnsanda X kromozomu (barr Body) gözlemleri
7. hafta: Ara SINAVI
8. hafta: İnsan kromozom yayılımlarını kullanarak karyotip oluşturma
9. hafta: Bitkilerde kromozomal mutasyonları ve poliploidiyi indüklemek. Mikroskopta bazı kromozom ve hücre bölünmesi anormalliklerinin gözlemlenmesi.
10. hafta: Memeli hücrelerinde nükleol düzenleme bölgesinin (NOR) gözlemlenmesi
11. hafta: Sınıf popülasyonunda parmak izi çıkıntı modellerini kullanan bir popülasyon genetiği çalışması.
12. hafta: Polen ana hücrelerinden hazırlanacak preparatlarda mayoz bölünmenin gözlemi.
13. hafta: İnsanda pedigri oluşturma ve problem çözümleri.
14. hafta: Laboratuvar notunu göndermek için son gün
15. hafta*: Final sınavına hazırlık haftası
16. hafta*: Final SINAVI
Ders kitapları ve materyaller: 1- Genetics Laboratory Investigations, T. L Mertens and R. L. Hammersmith ,2000
2- Introduction to Genetic Analysis, J.F. Griffiths S. R. Wessler, 2007

Önerilen kaynaklar: Cancer Cytogenetics: Chromosomal and Molecular Genetic Abberations of Tumor Cells
Plant Cytogenetics: Genome Structure and Chromosome Function (Plant Genetics and Genomics: Crops and Models)

  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 15 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 1
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 7 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->