ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 272 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Mikrobiyoloji
Ders kodu: MBG 272
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Sedef TUNCA GEDİK
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 (3-0-0)
Yılı, Dönemi: 2, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, mikroorganizmaların özellikleri ve insanlar üzerindeki etkileri, moleküler mikrobiyolojinin esasları, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji gibi temel konulara genel bir bakış kazandırmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Mikroorganizmaların özellikleri, çevre ve insanlar üzerindeki etkileri hakkında detaylı bilgi sahibi olur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  3. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  4. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Mikrobiyal metabolizmanın ve moleküler mikrobiyolojinin esaslarını anlatır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  3. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Mikroorganizmaların genetik mühendisliği ve biyoteknolojideki önemini kavrar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  3. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  4. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  5. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  6. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Mikroorganizmalar ve Mikrobiyoloji
Mikroorganizmaların insanlar üzerindeki etkisi
2. hafta: Mikrobiyal hücrelerin aktiviteleri
Mikroorganizmalar ve çevreleri
Mikrobiyolojide mikroskopun önemi
3. hafta: Mikrobiyal hücre duvarları, Hücre yüzey yapıları,
Hücre inklüzyonları, Mikrobiyal hareketlilik
4. hafta: Bakteriyel hücre bölünmesi
Bakteriyel büyümenin ölçülmesi
Bakteriyel büyümeyi etkileyen faktörler
Mikrobiyal büyümenin kontrolü
5. hafta: Mikrobiyal metabolizma
Mikroorganizmaların enerji sınıfları
6. hafta: Bakteriyel genom yapısı
DNA replikasyonu
7. hafta: VİZE

Transkripsiyon
8. hafta: Translasyon

Gen ekspresyonunun regülasyonuna giriş
9. hafta: Gen ekspresyonunun regülasyonu
*Transkripsiyonun negatif kontrolü (represyon, indüksiyon)
*Transkripsiyonun pozitif kontrolü
10. hafta: Gen ekspresyonunun regülasyonu
*Global kontrol
*Atenüasyon, Alternative sigma factors
*Heat shock response
*Quorum sensing
11. hafta: Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji
Gen klonlama ve ekspresyon stratejileri
12. hafta: Endüstriyel mikroorganizmalar
Birincil ve ikincil metabolitler
13. hafta: Mutasyonun moleküler temeli
Bakterilerde gen transferi
Virüsler ve Viroloji
14. hafta: Subviral ajanlar: viroidler ve prionlar
Viral hastalıklar
Diagnostik Mikrobiyoloji
15. hafta*: -------------
16. hafta*: FİNAL SINAVI
Ders kitapları ve materyaller: Lecture notes
Önerilen kaynaklar: [1] Madigan, M.T., Martinko, J.M., Bender, K.S., Buckley, D. H., Stahl, D.A. 15th Ed. Brock Biology of Microorganisims. Pearson Education Inc. San Francisco
[2] Madigan, M.T., Martinko, J.M., Bender, K.S., Buckley, D. H., Stahl, D.A. 11. Basım (Tercüme: Çökmüş, C.) Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi. Palme Yayıncılık. Ankara
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 7
Ara sınav (Vize): 2 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 2 5
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->