ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 274 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Ders kodu: MBG 274
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Sedef TUNCA GEDİK
AKTS kredisi: 3
GTÜ kredisi: 2 (0-0-4)
Yılı, Dönemi: 2, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: MBG 272 dersini almış olmak ya da aynı dönemde alıyor olmak
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, aseptik teknikler kullanarak bakterilerin saf kültürler halinde üretimi, farklı boyama yöntemleri ve biyokimyasal aktivite testleri yaparak bakterilerin tanımlanması ve farklı ajanlar kullanarak mikroorganizmaların kontrolünün sağlanması gibi temel mikrobiyoloji konularının laboratuvarda uygulamalı olarak öğrenilmesidir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Mikrobiyolojik yöntemler kullanarak bilinmeyen bakterileri tanımlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  3. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Aseptik teknikleri etkili bir şekilde kullanarak saf kültür elde eder

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  3. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. Mikroorganizmaların fiziksel ve kimyasal ajanlarla nasıl kontrol edileceğini bilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  3. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 4. Bakterileri birbirinden ayırt etmek için gerekli besiyerlerini hazırlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  3. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 5. Mikroorganizmaların özellikleri hakkında bilgi sahibi olur

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  3. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  4. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  5. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Mikrobiyoloji laboratuvarındaki genel güvenlik kuralları
2. hafta: Bakteriyolojik besiyerlerinin hazırlanması ve farklı sterilizasyon teknikleri
3. hafta: Aseptik teknikler, saf kültür hazırlama yöntemleri
4. hafta: Mikroskopta incelenmek üzere örnek hazırlanması ve boyama yöntemleri I

(Sıvı ve katı kültürden preparat hazırlanması, basit boyama, negatif boyama)
5. hafta: Mikroskopta incelenmek üzere örnek hazırlanması ve boyama yöntemleri II

(Sıvı ve katı kültürden preparat hazırlanması, endospor boyama, Gram boyama, kapsül boyama)
6. hafta: Farklı bakterilerin ayırt edici besiyerlerinde üretimi

(Kanlı agarda hemoliz, Gr (+), Gr (-) ve patojenik bakterilerin özel besiyerlerinde büyümeleri)
7. hafta: VİZE

Bakterilerin biyokimyasal aktiviteleri'ne giriş
8. hafta: Bakterilerin biyokimyasal aktiviteleri I (Karbonhidrat metabolizması)

(Karbonhidrat testi, Nişasta testi, TSI agar)
9. hafta: Bakterilerin biyokimyasal aktiviteleri II (Nitrojen metabolizması)

(Denitrifikasyon testi, Protein kullanımı testi, Dekarboksilaz testi, Jelatin testi, Üre kullanımı testi)
10. hafta: Bakterilerin biyokimyasal aktiviteleri III

(Katalaz testi, Oksidaz testi, Tiyoglikolat testi)
11. hafta: Bakterilerin biyokimyasal aktiviteleri IV

(Indol testi, Voges Proskauer testi, Metil kırmızısı testi, Sitrat testi)
12. hafta: Mikroorganizmaların kimyasal ajanlarla kontrolü I

(Antibiyotik dirençlilik testi)
13. hafta: Mikroorganizmaların kimyasal ajanlarla kontrolü II

(Antiseptiklerin ve ağır metallerin değerlendirilmesi)

14. hafta: Seri dilüsyon ve canlı hücre sayımı
Canlı hücre sayımı sonuçlarının değerlendirilmesi, CFU'nun (koloni oluşturma ünitesi) hesaplanması
15. hafta*: --------
16. hafta*: FİNAL SINAVI
Ders kitapları ve materyaller: Laboratuvar notları (kitapçık)
Önerilen kaynaklar: [1] Madigan, M.T., Martinko, J.M., Bender, K.S., Buckley, D. H., Stahl, D.A. 15th Ed. Brock Biology of Microorganisims. Pearson Education Inc. San Francisco
[2] Cappuccino James, Sherman Natalie-Microbiology. A Laboratory Manual-Tenth Edition-Pearson Education
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 25
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 16 25
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 4,5,6,8,9,10,11,12,13,14 20
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 6
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 1 13
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 3 3
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 3 3
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->