ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 305 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyokimya I
Ders kodu: MBG 305
Öğretim üyesi: Doç. Dr. F. İnci ÖZDEMİR
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 3, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: KİM 103 & KİM 106
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Yaşamsal prosesleri moleküler ve hücresel düzeyde; proteinlerin yapı ve fonksiyonları arasındaki ilişkiyi;
enzimlerin yapısal ve kinetik özelliklerini; merkezi enerji metabolizmaları ve bu süreçlerin altında yatan temel kimyasal özellikleri çalışmak
Biyolojik makromoleküllerin kimyasal yapıları ve davranışlarını bilir.
Hücresel sinyal iletiminin biyokimyasal temeli hakkında bilgilenir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Hücre kavramını açıklar. Biyolojik moleküllerin kimyasal özelliklerini tanır ve organizmadaki görevlerini tanımlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  4. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Proteinlerin yapısını tanımlar ve proteinleri yapılarına göre sınıflandırır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Proteinlerin yapısal düzenlenmelerini ve bu yapıları kararlı kılan fiziksel ve kimyasal etkileri tanımlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  2. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. Enzim kinetik verilerine ait grafikleri yorumlar ve enzimle katalizlenen ilişkili mekanizmayı tanımlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  2. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  3. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 5. Nükleotidlerin ve nükleik asitlerin temel kavramlarını açıklayabilir ve nükleotidlerin bileşenlerini ve işlevlerini tanımlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  3. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  4. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 6. Karbonhidratların ve yağların yapısını açıklar. Karbonhidratları ve yağları sınıflandırır ve yapısal özelliklerini tanımlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Biyokimyaya Giriş
2. hafta: Suyun Özellikleri
3. hafta: Amino asitler , peptitler ve proteinler
4. hafta: Protein Yapı ve İşlevleri
5. hafta: Enzimler
6. hafta: Ara Sınav
7. hafta: Enzim Kinetiği
8. hafta: DNA ve RNA
9. hafta: Nükleotidler ve Nükleik Asitlerin Biyokimyası
10. hafta: Karbonhidratlar
11. hafta: Karbonhidratların Temel Reaksiyonları
12. hafta: Yağlar
13. hafta: Biyolojik Membran ve Taşınma
14. hafta: Hücresel Sinyal İletiminin Biyokimyası
15. hafta*: Genel Değerlendirme
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Lehninger Prenciples of Biochemistry (5. Baskı) David L Nelson ve Michael M. Cox; Stryer Biochemistry (6. Baskı) Jermy M. Berg (2009)
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 5,9 50
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 10 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 13
Ders dışı bireysel çalışma: 2 13
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 1
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 14 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 14 2
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->