ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 307 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyokimya Laboratuvarı
Ders kodu: MBG 307
Öğretim üyesi: Doç. Dr. F. İnci ÖZDEMİR
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 2 (0+2+0)
Yılı, Dönemi: 3, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Kromatografik yöntemlerle protein saflaştırmasını; Saflaştırılan enzimin karakterizasyonunu;
enzim kinetiği ile ilgili parametrelerini; spektroskopi, kolon kromatografisi, jel filtrasyon kromatografisi, SDS PAGE, Western Blot vb. teknikleri anlatmak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Protein saflaştırmak için kromatografik yöntemler uygular

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Saflaştırılan enzimleri karakterize eder

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  3. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. Farklı protein çalışmaları için spektroskopi, kolon kromatografisi, jel filtrasyon kromatografisi, SDS PAGE, Western Blot gibi teknikleri uygular

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  3. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.
  4. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 4. Enzim kinetiği çalışmaları için farklı metodlar uygular

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  3. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş
2. hafta: Hesaplamalar
3. hafta: Tamponlar
4. hafta: Bir Amino Asidin pKA Değerlerinin Belirlenmesi
5. hafta: Kolorimetre / Spektrofotometri
6. hafta: Protein Konsantrasyonunun Belirlenmesi (Bradford Protein Testi)
7. hafta: Tekrar
8. hafta: Ara Sınav


Western Blot
9. hafta: Tuzlarla Protein Çökeltisi
10. hafta: Renk Reaksiyonları ve Karbonhidratların Şeker Reaksiyonlarının Azaltılması
11. hafta: Jel Filtrasyon Kromatografi I
12. hafta: Jel Filtrasyon Kromatografi II
13. hafta: ß-Fruktofuranosidazın Kinetiği (Bölüm 1)
14. hafta: ß-Fruktofuranosidazın Kinetiği (Bölüm 2)
15. hafta*: Tekrar
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Laboratuvar Kitapçığı dersin hocaları tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır
To be announced
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 2-14 15
Kısa sınav (Quiz): 2-14 15
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 1 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 14
Ödev: 2 14
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 14
Ara sınav için bireysel çalışma: 1 14
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->