ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 324 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Moleküler Genetik II
Ders kodu: MBG 324
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: MBG 222 Moleküler Genetik I
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, transkripsiyon, translasyon, gen ekspresyonunun regülasyonu ve epigenetik mekanizmaların irdelenmesidir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bir genin hücrede nasıl ifade edildiğini ve bu ifadelenmenin farklı noktalarda ve düzeylerde çoklu moleküler mekanizmalar ile nasıl kontrol edilebildiğini açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Epigenetik süreçlerin temelini oluşturan farklı moleküler mekanizmaları açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Moleküler genetik alanındaki özgün araştırmalardan elde edilen bilimsel verileri analiz edebilir ve tartışabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  2. Ulusal ve uluslar arası bilimsel platformlarda çalışmalarını yazılı ve sözlü ifade edebilme ve en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Genetik enformasyon, nükleik asitler, mutasyonlar
2. hafta: Eksonlar ve intronlar, gen aileleri
3. hafta: Genom yapısı, organel genomları
4. hafta: RNA formları, ribosomlar
5. hafta: Translasyon, translasyonel kontrol
6. hafta: Posttranslasyonel modifikasyonlar
7. hafta: RNA polimerazlar, düzenleyici DNA dizileri
8. hafta: Transkripsiyon
9. hafta: Transkripsiyon faktörleri, DNA-protein etkileşimleri
Arasınav
10. hafta: Kromatin yapı değişiklikleri, nükleozomlar
11. hafta: Histon modifikasyonları, DNA metilasyonu
12. hafta: Epigenetik mekanizmalar
13. hafta: Hücre farklılaşması sırasında transkripsiyonel kontrol
14. hafta: Doku spesifik gen ekspresyonu
15. hafta*: Genel tekrar
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Genes IX. Lewin, B. 9th ed. 2008. Jones and Bartlett Publishers.
Önerilen kaynaklar: 1. Molecular Biology of the Gene. Watson, J.D. et al. 6th ed. 2007. Benjamin Cummings. 2. Molecular Cell Biology. Lodish, H. et al. 6th ed. 2007. W.H. Freeman and Company.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 13, 14 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 2
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 8
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 1 14
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->