ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 326 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Moleküler Genetik Laboratuvarı
Ders kodu: MBG 326
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Saliha İŞSEVER ÖZTÜRK
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 2 (0+4+0)
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: MBG348 Moleküler Biyoteknoloji
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu derste, moleküler biyoloji alanında kullanılan temel rekombinant DNA yöntemleri uygulamalarla işlenecektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Temel rekombinant DNA teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  3. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Moleküler klonlama yapabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. Klonlarına ait gen ürünlerini analiz edebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 4. Bir Moleküler biyoloji laboratuvarında güvenli çalışma konusunda bilgi sahibi olur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 5. Verilerini değerlendirme ve raporlandırma konusunda bilgi sahibi olur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  3. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  4. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Moleküler biyoloji laboratuvarında çalışma ve güvenlik kuralları
2. hafta: Bakteriyel genomik DNA izolasyonu ve DNA'nın spektrofotometrik analizi
3. hafta: PCR ile gen çoğaltımı
4. hafta: Restriksiyon endonükleazlar ile kesim
5. hafta: Agaroz jel elektroforezi ve DNA’nın agaroz jelden geri kazanılması
6. hafta: Moleküler klonlama
7. hafta: Bakteriyel kompetan hücre hazırlama
8. hafta: Bakteriyel transformasyon
9. hafta: Koloni seçme teknikleri: Mavi beyaz koloni tarama
10. hafta: Miniprep plazmit DNA izolasyonu
11. hafta: Restriksiyon haritalama
12. hafta: Rekombinant gen ekspresyonu
13. hafta: SDS-PAGE analizi
14. hafta: Enzimatik aktivite analizleri
15. hafta*: -
16. hafta*: Dönem Sonu Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Protocol for each experiment is delivered weekly to the students.
Önerilen kaynaklar: 1. Ausubel, F. M., et. al., (2004), "Current protocols in Molecular Biology", J. Wiley and Sons.
2. Sambrook, J., Fritsch, E.F., Maniatis T., (1989), "Molecular Cloning: a Laboratory Manual", 2nd Ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press.
3. Stephenson, F. H. (2003), "Calculations in Molecular Biology and Biotechnology: a Guide to Mathematics in the Laboratory", Academic Press.
4. Brown T. A., (2016), "Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction", 7th Ed., Blackwell Publishing.
5. Wink, M., (2006), "An Introduction to Molecular Biotechnology: Molecular Fundamentals, Methods and Applications in Modern Biotechnology", Wiley-VCH.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 2-14 25
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 2-14 25
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 1 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 13
Uygulama, Rehberli problem çözme: 3 14
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0.5 13
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->