ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 331 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Moleküler Hücre Biyolojisi I
Ders kodu: MBG 331
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Ferruh ÖZCAN
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 3, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: MBG 111
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin temelini oluşturan kimyasal ve fiziksel yapıyı; moleküler hücre biyolojisinde sıkça kullanılan proteomik, transcriptomik ve genomik gibi geniş kapsamlı verileri konu alan moleküler teknikleri; hücrelerin devamlılıklarını ve çoğalmalarını sağlamak için nasıl enerji ürettiğini ve kullanıldığını; genomun yapısını, organizasyonu ve yine proteinlerin oluşturduğu fonksiyonel yapıları anlatmak.
hücre farklılaşması, çoğalması, protein, DNA ve RNA sentezi ve olgunlaşması gibi birçok farklı karmaşık biyolojik süreçleri anlar.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Hücresel organizasyon, iletişim, ve temel genetik düzenlenme mekanizmaları hakkındaki ileri düzeydeki bilgisini kanser, genetik ve metabolik hastalıklar ve gelişim gibi ilgili araştırma alnlarındaki güncel bilimsel sorunların çözmek için kullanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  2. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  3. Ulusal ve uluslar arası bilimsel platformlarda çalışmalarını yazılı ve sözlü ifade edebilme ve en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Moleküler hücre biyolojisi ve ilgili disiplinlereki orjinal makaleleri analiz eder ve eleştiri getirir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  4. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 3. Hücre dışı ve içi sinyal iletim mekanizmalarının hücresel genlerin ifadelerini, anabolik ve katabolik yolakları nasıl aktive etiğini veya baskıladığını açıklar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  4. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Hücre ve Genom; Hücre Kimyası ve biyosentez; Proteinler
2. hafta: Temel Genetik Mekanizmalar: Kromozomal DNA ve kromatin yapıda paketlenme; Kromozomların genel yapısal özellikleri
3. hafta: DNA Replikasyonu, Tamir ve Rekombinasyon: DNA sekanslarının korunması ve Genetik Rekombinasyon
4. hafta: Hücreler Genomunun ifadesi: DNA’dan Proteine: Gen ifadesinin Kontrolü; Gen kontrolüne genel bakış
5. hafta: Genetik kontrol ne şekilde gerçekleşir; Transkripsiyon sonrası Kontrol; Genom gelişimi.
6. hafta: Moleküler Hücre Biyolojisinde Kullanılan Temel Yöntemler: Hücrelerin ayrıştırılması, kültürde çoğaltılması, kesimlenmesi, DNA’nın ayrıştırılması, klonlanması ve dizisinin belirlenmesi, Proteinlerin yapı ve işlevlerinin incelenmesi,Gen ifadesinin ve işlevinin incelenmesi, Hücrelerin görüntülenmesi, mikroskobi, Canlı hücrede moleküllerin görüntülenmesi
7. hafta: Ara Sınav
8. hafta: Hücre İçi Organizasyon, Hücre zarının yapısı, lipit çift katmanı ve zar proteinleri
9. hafta: Küçük moleküllerin hücre zarından taşınması ve hücre zarının elektriksel özellikleri
10. hafta: Hücrelerin bölmelenmesi, çekirdek ve sitozol arasında taşınma, proteinlerin mitokondri ve kloroplastlara taşınması
11. hafta: Organeller, peroksizom, endoplazmik retikulum, golgi, Proteinlerin iş adreslerine gönderilmesi, Hücre içi kesecikli trafik, endositoz ve eksositoz
12. hafta: Enerji korunumu, Mitokondri ve kloroplast
13. hafta: Hücresel Haberleşme: Hücresel haberleşmenin genel prensipleri ve Hücresel Sinyal İletimi
14. hafta: G-Protein-ilişkili hücre yüzeyi reseptörleri ile sinyal iletimi
15. hafta*: Enzim ilişkili hücre yüzeyi reseptörleri ile hücresel sinyal iletimi; Düzenlenebilir Protein yıkımına bağlı sinyal yolakları; Bitkilerde Sinyal iletimi
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Molecular Biology of the Cell. Alberts, B. et al. 7th edition, 2022. Garland Science.
Önerilen kaynaklar: Cell and Molecular Biology by Gerald Karp. 2007. John Wiley Inc.
Molecular Cell Biology. Lodish, H. et al. 5th ed. 2004. W.H. Freeman and Company.
Developmental Biology by Scott F. Gilbert. 8th ed. 2006. Sinauer Assoc.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 16
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 6
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 6 5
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->