ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 332 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Moleküler Hücre Biyolojisi II
Ders kodu: MBG 332
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Asuman DEMİROĞLU-ZERGEROĞLU
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: MBG 331
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Ökaryotik sistemlerde gerçekleşen hücresel olayları moleküler düzeyde aktarmak
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Ökaryotik hücrelerin yapı ve fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde anlamak ve tanımlamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 2. Hücrelerin birbirleri ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 3. Bireysel ve Grup çalışmalarına etkin olarak katılmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  4. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
 4. Etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Moleküler hücre Biyolojisi II Giriş
2. hafta: Hücre iletişim Mekanizmaları
3. hafta: Hücre iletişim Mekanizmaları
4. hafta: Hücre iskeleti
5. hafta: Hücre iskeleti 2
6. hafta: Ara sınav I ve genel değerlendirme
7. hafta: Hücre döngüsü
8. hafta: Hücre döngüsü
9. hafta: Hücre ölümü
10. hafta: Ara sınav II ve genel değerlendirme
11. hafta: Hücre kavşakları, hücre adezyonu ve ekstrasellüler matriks
12. hafta: Hücre kavşakları, hücre adezyonu ve ekstrasellüler matriks
13. hafta: Kanser
14. hafta: Genel değerlendirme
15. hafta*: Genel değerlendirme
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Molecular Biology of the Cell. Alberts, B. et al. 7th ed. 2022. Garland Science.
Recent papers
Önerilen kaynaklar: 1. Molecular Biology of the Cell. Alberts, B. et al. 5th ed. 2022 Garland Science.
2. Essential Cell Biology. Alberts, Hopkin, Johnson, Morgan, Raff, Roberts, Walter. 5th ed. W. W. Norton & Company 2019.
3.Molecular Cell Biology. Lodish, H. et al. 5th ed. 2004. W.H. Freeman and Company.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 6,10 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 2 3
Final sınavı için bireysel çalışma: 3 12
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->