ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 333 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Moleküler Hücre Biyolojisi Laboratuvarı 
Ders kodu: MBG 333
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Asuman DEMİROĞLU-ZERGEROĞLU
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 2 (0+4+0)
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Moleküler hücre biyolojisinde kullanılan temel metodların prensiplerini kavramış ve deneylerden elde edilen bilimsel verileri değerlendirebilme yeteneği kazandırılmış olacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Moleküler hücre biyolojisinde kullanılan metodların prensiplerini kavrama ve tanımlama

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Spesifik deneylerden elde edilen bilimsel verileri yorumlama ve analiz etme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  2. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. Tek ve grup olarak çalışabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  2. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş, kurallare, Laboratuvar defteri, Laboratuvar güvenliği ve ekipmanları
2. hafta: Solüsyon Hazırlanması
3. hafta: Hücre Kültürü ve Besiyeri hazırlanması,
4. hafta: Hücre Kültür üretimi (pasaj, sayım ve stoklama)
5. hafta: Hücre proliferasyon testleri ve hücre lizizi
6. hafta: Western blotting
7. hafta: Farklılaşma deneyleri
8. hafta: Hücre Transfeksiyonu,
Reporter gen analizleri

9. hafta: RNA izolasyonu,
cDNA sentezi
10. hafta: Polimeraz Zincir reaksiyonu (PCR)
11. hafta: Agoroz Jel elektroforezi
12. hafta: Programli hücre Ölümü, Apoptoz assay,
13. hafta: Cell cycle/flow cytometry
14. hafta: Crisper/Cas9
15. hafta*: Genel değerlendirme
16. hafta*: Laboratuvar defterlerinin değerlendirilmesi
Ders kitapları ve materyaller: Lab book
Önerilen kaynaklar: Current Protocols in Molecular Biology by Frederick M. Ausubel (1995)
Short Protocols in Molecular Biology (2 volume set) by Frederick M. Ausubel, Roger Brent, Robert E. Kingston and David D. Moore (2002),
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Third Edition (3 volume set) by Joseph Sambrook, David W. Russell, Tom Maniatis and E. F. Fritsch (2001)
Basic Cell Culture Protocols (Methods in Molecular Biology) by Cheryl D. Helgason and Cindy Miller (2004) and Recent papers.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 40
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13 60
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 12
Uygulama, Rehberli problem çözme: 3 12
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 10
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->