ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 348 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Moleküler Biyoteknoloji
Ders kodu: MBG 348
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Saliha İŞSEVER ÖZTÜRK
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu derste öğrencilere rekombinant DNA teknolojileri alanında kullanılan temel yöntemler ve ilkelerin öğretilmesi hedeflenmiştir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Moleküler biyoloji alanında kullanılan tekniklerin ilkelerini tanır

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  3. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  4. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  5. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Rekombinant DNA teknikleri konusunda öğrendiklerini laboratuvar uygulamalarında kullanabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  2. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  3. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  4. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 3. Çeşitli genom projeleri ve moleküler biyoteknoloji alanındaki gelişmeler konusunda bilgi sahibi olur

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  2. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  3. Ulusal ve uluslar arası bilimsel platformlarda çalışmalarını yazılı ve sözlü ifade edebilme ve en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme.
  4. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Moleküler biyoteknolojiye giriş: Tanım, tarihçe, kullanım alanları, dersle ilgili genel bilgiler
2. hafta: Nükleik asitlerin izolasyonu ve elektroforezi
3. hafta: Nükleik asitlerin modifikasyonunda enzimlerin kullanımı: Restriksiyon endonükleazlar ve modifikasyon enzimleri (nükleazlar, ligazlar, polimerazlar, fosfatazlar, polinükleotit kinazlar)
4. hafta: Polimeraz zincir reaksiyonu ve uygulamaları
5. hafta: Vektörler ve moleküler biyoteknolojideki kullanımları
6. hafta: Ara Sınav I

Sınavın değerlendirilmesi ve soru çözümü
7. hafta: Moleküler klonlama stratejileri: Genomik DNA ve cDNA kütüphaneleri, PCR klonlama, klon seçimi ve doğrulama yöntemleri
8. hafta: Gen ve genomların dizilenmesi: Zincir-sonlandırıcılı DNA dizileme, yeni nesil dizileme, "shotgun" dizileme yaklaşımları
9. hafta: Gen ekspresyonu ve işlevinin incelenmesi
10. hafta: Genomların incelenmesi
11. hafta: Ara Sınav II

Sınavın değerlendirilmesi ve soru çözümü
12. hafta: Transkriptom ve proteomların incelenmesi

Proje Sunumları
13. hafta: Rekombinant protein üretimi
14. hafta: Moleküler biyoteknoloji uygulamaları
15. hafta*: -
16. hafta*: Dönem Sonu Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1. Brown T. A., (2021), "Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction", 8th Ed., Blackwell Publishing.
2. Wink, M., (2006), "An Introduction to Molecular Biotechnology: Molecular Fundamentals, Methods and Applications in Modern Biotechnology", Wiley-VCH.
3. Primrose S. B., Twyman R. M., (2006), "Principles of Gene Manuplation and Genomics", 7th Ed., Blackwell Publishing.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 6, 11 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 12 10
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 12
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 2 3
Dönem projesi sunumu: 0.5 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 2 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->