ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 401 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bilimsel Araştırmada Yazım Kuralları ve Etik
Ders kodu: MBG 401
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY
AKTS kredisi: 2
GTÜ kredisi: 2 (2+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilere;
1: bilimsel yayın ve projelerin hazırlanması ve sunulması,
2: bilimsel tartışma kurallarını,
3: bilimsel etik ve bilimsel araştırmada etik kurallar hakkında bilgi verilecektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bilimsel yayın hazırlayabilir ve sunabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Ulusal ve uluslar arası bilimsel platformlarda çalışmalarını yazılı ve sözlü ifade edebilme ve en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme.
  3. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 2. Bilimsel tartışma yapabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  3. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  4. Ulusal ve uluslar arası bilimsel platformlarda çalışmalarını yazılı ve sözlü ifade edebilme ve en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
 3. Bilimsel etik ve bilimsel araştırmada etik kurallara dikkat eder

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Bilimsel yayın ve sunum kuralları,
2. hafta: Bilimsel araştırmada amaç, kapsam ve yöntemlerin tanımlanması
3. hafta: Bilimsel kaynaklara ulaşma ve literatür taraması
4. hafta: Literatür özetinin hazırlanması, kaynakların belirtilmesi ve kaynakça hazırlama kuralları
Ödev: bilimsel makale sunumu
5. hafta: Proje hazırlama alıştırması
6. hafta: Bilimsel raporlamada dil ve dilbilgisi kuralları
7. hafta: Bulguların sunulması, şekiller, şekil altları ve grafiklerin hazırlanması
8. hafta: Kongre sözlü bildiri ve poster sunumları
Ödev: poster hazırlanması
9. hafta: Kongre sözlü bildiri ve poster sunumları alıştırmaları
10. hafta: Sözlü ve yazılı tartışma kuralları, özet hazırlama
11. hafta: Tez hazırlama ve sunum
Ödev: Tez taslağı hazırlanması ve tartışılması
12. hafta: Makale yazma alıştırmaları
Proje konularının belirlenmesi
13. hafta: Tez, kitap ve makalelerden hareketle intihal olgusu
14. hafta: Bilimsel etik ve bilimsel araştırmada etik kurallar
15. hafta*: Genel Değerlendirme
16. hafta*: Projelerin sunumu
Ders kitapları ve materyaller: From Research to Manuscript A Guide to Scientific Writing Katz, Michael Jay ed. 2nd ed., Publisher: Springer. 2009
Önerilen kaynaklar: A Short Guide to Writing About Biology. J. A. Pechenik ed. Publisher: Longman. 2007; Writing and Reading Across Curriculum. L. M. Behrens, L. J.Rosen, eds. Longman. 2007.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 12-16 50
Ödev: 4, 8, 11 50
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 14
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 5 2
Dönem projesi: 4 5
Dönem projesi sunumu: 20 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->