ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 403 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Moleküler Biyoloji Semineri
Ders kodu: MBG 403
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Hülya Akdemir
AKTS kredisi: 1
GTÜ kredisi: 1 (1-0-0)
Yılı, Dönemi: 4. year, 8th. semeter, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bölüm mezunlarının çalışma alanları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmış olan seminerler serisi.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Seminer konusunun içeriğini özetleyip tartışabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  2. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  3. Ulusal ve uluslar arası bilimsel platformlarda çalışmalarını yazılı ve sözlü ifade edebilme ve en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme.
  4. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
 2. Sunulan bilgiyi analiz ederek yeni hipotezler üretebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  2. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  3. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
 3. İlgili alanda sunulan sorunlarla ilgili çözümler geliştirmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  2. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Derse giriş
2. hafta: Başlık ilgili dönemde belirlenecek.
3. hafta: Başlık ilgili dönemde belirlenecek.
4. hafta: Başlık ilgili dönemde belirlenecek.
5. hafta: Başlık ilgili dönemde belirlenecek.
6. hafta: Başlık ilgili dönemde belirlenecek.
7. hafta: Başlık ilgili dönemde belirlenecek.
8. hafta: Başlık ilgili dönemde belirlenecek.
9. hafta: Başlık ilgili dönemde belirlenecek.
10. hafta: Başlık ilgili dönemde belirlenecek.
11. hafta: Başlık ilgili dönemde belirlenecek.
12. hafta: Başlık ilgili dönemde belirlenecek.
13. hafta: Başlık ilgili dönemde belirlenecek.
14. hafta: Başlık ilgili dönemde belirlenecek.
15. hafta*: Derse dair genel değerlendirme.
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Weekly seminar series are given by MBG researchers and by invited speakers.
Önerilen kaynaklar: Weekly seminar series are given by MBG researchers and by invited speakers.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 0
Proje: 0 0
Ödev: 10,11,12 40
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 1 14
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 1 4
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 1 4
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->