ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 410 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bakteri Ekolojisi
Ders kodu: MBG 410
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Sonay ÖZKAN
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilere aşağıdaki konuları aktarmak:
- Bakterilerin atmosfer ve yeryüzünün evrimindeki önemi
- Bakterilerin üreme ve üremelerine etki eden faktörler
- Elementlerin biyojeokimyasal devirlerindeki metabolik reaksiyonlardan sorumlu bakterileri ve bu reaksiyonların kimyasal, mikrobiyal fizyoloji ve çevresel bakımdan önemleri
- Bakteri populasyonları arasındaki ilişkiler, bakteriler ve bitkiler arasındaki ilişkiler ve bakteriler ile hayvanlar arasındaki ilişkiler
- Bakterilerin olağan dışı çevresel stres koşullarına gösterdikleri direnç
- Ekolojik açıdan bakterilerin biyoteknolojik ve çevresel uygulamalardaki önemi
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bakterilerin atmosfer ve yeryüzünün evrimindeki önemini kavrayacaklar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  3. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  4. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  5. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Bakterilerin üreme ve üremelerine etki eden faktörler kavrar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  3. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Elementlerin biyojeokimyasal devirlerindeki metabolik reaksiyonlardan sorumlu bakterileri ve bu reaksiyonların kimyasal, mikrobiyal fizyoloji ve çevresel bakımdan önemlerini kavrar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  4. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 4. Bakteri populasyonları arasındaki ilişkiler, bakteriler ve bitkiler arasındaki ilişkiler ve bakteriler ile hayvanlar arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olacaklar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  3. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  4. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 5. Bakterilerin olağan dışı çevresel stres koşullarına gösterdikleri direnç hakkında bilgi sahibi olacaklar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  3. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  4. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  5. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 6. Ekolojik açıdan bakterilerin biyoteknolojik ve çevresel uygulamalardaki önemlerini kavrayacaklar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  2. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Bakteri Ekolojisine Giriş. Organizmaların Ortaya Çıkışı. Bakteri ve Archaea Ekolojisi
2. hafta: Aşırı koşullarda yaşayabilen mikroorganizmalara örnekler: Metanojenik bakteriler, Aşırı halofilik bakteriler. Aşırı termofilik bakteriler.
3. hafta: Bakteriler: Fotosentetik Eflatun ve Yeşil Bakteriler. Siyanobakteriler, Spiroketler. Spirilla. Miksobakteriler (Myxobacteria). Litotroflar. Pseudomonadlar. Enterik Bakteriler. Vibrio. Nitrojen Fiske Edebilen Bakteriler. Piyojenik Kokuslar. Endospor Oluşturan Bakteriler. Aktinomiçestes ve ilgili bakteriler. Riketsiya ve Clamidiya. Mikoplazmalar (Mycoplasma) Fitopatojenler.
4. hafta: Bitki Patojenleri: Agrobacterium, Coryneform bakteriler, Erwinia, Pseudomonadaceae.
5. hafta: Havadan Kökenlenmiş (Air-borne) Patojenler.İnsan Florasında Bulunan Bakteriler. Dental Plaque, diş çürükleri ve peridontal hastalıklar. Gastrointestinal yolların normal florası. Genito-üriner Enfeksiyonlara Neden Olan Bakteriler. Hayvan Kökenli (vector-borne) patojenler.
6. hafta: Kaynak sularında ve tatlı suda yaşayan bakteriler.
7. hafta: Vize sınavı
8. hafta: Simbiyotik prokaryotlar: Mikroalglerde Endosimbiyozis ve Parazitlik. Amip ve Flagellatlardaki Simbiyont Bakteriler. Deniz Omurgasızlarındaki Prokaryotik Endosimbiyontları. Metan Okside edebilen bakteriler ile Selülotik Bakterilerin Simbiyozu. Balık Simbiyontu Vibrio fischeri. Archaeae ve Süngerler Arasındaki Simbiyotik İlişki. Ciliatlardaki Simbiyont Bakteriler.
9. hafta: Böceklerde Bakteriyositlerle Bağlantılı Simbiyontları. Afitlerdeki (yaprak bitleri) Endosimbiyontlar. Psyllid Endosimbiyontları. Beyaz Sinek (Whitefly) Endosimbiyontları. Un böcekleri (Mealybug) Endosimbiyontları. Çeçe Sinekleri Endosimbiyontları. Sitophilus (Buğday biti veya pamuk kurdu) Endosymbiontları. Kanatlı karınca Endosimbiyontları. Hamam Böceği ve Termitlerin Endosimbiyontları.
10. hafta: Parlak (luminous) Bakteriler. Aşırı Tuzlu Habitatlarda Yaşayan Bakteriler. Termofilik, psikrofilik ve alkalifilik halofiller. Fototrofik Bakteriler. Magnetotaktik Bakteriler.
11. hafta: Renksiz Sülfür Bakterileri. Asetojenik Bakteriler. Düşük Sıcaklıkta Yaşayabilen Bakteriler.
12. hafta: Bakteri Ekolojisinde Kullanılan Metotlar: Bakteri besini ve büyüme: Büyüme faktörleri, Purinler ve primidinler. Amino asitler, Vitaminler, Besiyeri tipleri. Mikrobiyal büyüme için gerekli olan fiziksel ve kimyasal şartlar. Büyümeye pH Etkisi. Büyümeye Sıcaklığın Etkisi. Bakteri Popülâsyonlarının Artışı. Bakteri Büyümesinin Ölçümü. Hücre Kütlesinin Ölçümü İçin Metotlar. Hücre Sayısının Hesaplanmasında Kullanılan Metotlar.
13. hafta: Bakterilerin Yaşam siklusları.
14. hafta: Çoğalma Eğrisi. Büyüme Oranı ve Üreme Zamanı. Üreme Zamanının Hesaplanması. Bakterilerde Devamlı Kültürü. Bakterilerin Eş Zamanlı (Sinkronus) Büyümesi. Büyüme Kontrolü. Sterilizasyon Metotları. Antimikrobiyal Ajanlar. Dünyadaki Prokaryot Kültür Koleksiyonları.
15. hafta*: Genel Değerlendirme
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Sonay Özkan.2005. Bakteriyel Ekoloji Ders Notları
Önerilen kaynaklar: 1- Microbial Ecology: Fundamentals and Applications (4th Edition). Atlas, R.M., Bartha R. Publisher: pearson. 1998.
2- Maier, R.M., I.L. Pepper, and C.P. Gerba. Environmental Microbiology. Academic Press. San Diego, CA.2000
3- Microbial Ecology of Oceans. Edited by David L. Kirchman. Publisher: Wiley. 2000.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 1 14
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->