ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 413 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Moleküler Bitki Fizyolojisi
Ders kodu: MBG 413
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış KUTMAN
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3-0-0)
Yılı, Dönemi: 2022-2023, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin amacı öğrencilere her yönüyle bitki fizyolojisini, diğer bir deyişle bitkilerin yaşamına temel teşkil eden biyolojik mekanizmaları ve bitkisel organizmaların işleyişlerini öğretmek, fizyolojik olayların moleküler mekanizmalarını büyük resmi kaçırmadan açıklamak, bitki biyolojisine ve/veya biyoteknolojisine ilgi duyan öğrencilere sağlam bir temel kazandırmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bitkilerin yapısını anlar ve farklı doku ve organların fizyolojik görevleri ile aralarındaki etkileşimleri açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  3. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Bitkilerde su, enerji ve madde ile ilgili tüm temel metabolik süreçleri ve taşınma olaylarını anlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  3. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Bitki hormonlarının ve ışık gibi çevresel faktörlerin bitkilerin büyüme ve gelişmesi nasıl etkilediklerini açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  3. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  4. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 4. Abiyotik stres etmenlerinin bitkilere verdikleri zararları ve bitkilerin bunlara karşı geliştirdikleri adaptasyon ve tolerans mekanizmalarını anlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Bitki alemine genel bakış
2. hafta: Bitki hücre biyolojisi
3. hafta: Bitki fizyolojisinde su
4. hafta: Suyun topraktan bitkiye ve atmosfere yolculuğu
5. hafta: Odun borusunun yapısı, odun borusunda translokasyon, terleme ve stoma regülasyonu
6. hafta: Fotosentezin ışık tepkimeleri
7. hafta: Fotosentezin karbon tepkimeleri
8. hafta: Fotorespirasyon, C3, C4 ve CAM metabolizmaları - Ara Sınav
9. hafta: Bitkiler için çevresel bir sinyal olarak ışık
10. hafta: Karbonhidrat metabolizması ve hücre solunumu
11. hafta: Soymuk borusunun yapısı ve soymuk borusunda translokasyon
12. hafta: Bitkilerde hücresel solunum
13. hafta: Bitki beslemeye giriş
14. hafta: Fitohormonlar - Dönem Projesi Teslimi ve Dönem Sunumu
15. hafta*:
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: - Taiz L, Murphy A , Moller IM, Zeiger E (2022) Plant Physiology and Development (7th Ed). Sinauer Associates, Inc.
Önerilen kaynaklar: - Lambers H, Chapin III FS, Pons TL (2008) Plant Physiological Ecology. Springer

- Evert RF, Eichhorn SE (2012) Raven Biology of Plants (8th Ed). Freeman

- Buchanan BB, Gruissem W, Jones RL (2015) Biochemistry & Molecular Biology of Plants (2nd Ed). Wiley Blackwell
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 35
Dönem içi diğer çalışmalar: 14 10
Proje: 14 10
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 45
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 10 1
Dönem projesi sunumu: 10 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->