ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 415 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Moleküler Bitki Besleme
Ders kodu: MBG 415
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış KUTMAN
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3-0-0)
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders öğrencilere bitki beslenmesinde gerekli mineral elementler, bu elementlerin bitkilerin büyüme ve gelişimindeki rolleri ve besin eksikliklerinin sebep olduğu sorunlar hakkında bilgi vermeyi amaçlar.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Esansiyel makro ve mikro bitki besin elementlerini ve işlevlerini açıklar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  3. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  4. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 2. Mineral besinlerin eksiklik ve toksisite semptomlarını teşhis eder.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 3. Besin elementlerinin bitki tarafından alınma ve bitki içinde taşınma mekanizmalarını açıklar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  4. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  5. Ulusal ve uluslar arası bilimsel platformlarda çalışmalarını yazılı ve sözlü ifade edebilme ve en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 4. Bitkilerin mineral içeriğinin ve gübre kullanımının çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri hakkında yorum yapar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  3. Ulusal ve uluslar arası bilimsel platformlarda çalışmalarını yazılı ve sözlü ifade edebilme ve en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Bitkilerin mineral beslenmesiyle ilgili tanım ve kavramlar, esansiyel besin elementlerine genel bakış
2. hafta: Bitki mineral alımının ve kısa mesafeli taşınımının moleküler mekanizma ve modelleri
3. hafta: Mineral translokasyonu ve retranslokasyonunda odun ve soymuk borularının görevleri
4. hafta: Bitki mineral beslenmesinde rizosfer ve simbiyotik ilişkiler: mikoriza ve azot fiksasyonu
5. hafta: Azot: fizyolojik işlevleri, alım ve taşınımın moleküler mekanizmaları ve metabolizması
6. hafta: Fosfor: fizyolojik işlevleri, alım ve taşınımın moleküler mekanizmaları ve metabolizması
7. hafta: Potasyum ve magnezyum: fizyolojik işlevleri, alım ve taşınımın moleküler mekanizmaları
8. hafta: Kalsiyum ve kükürt: fizyolojik işlevleri, alım ve taşınımın moleküler mekanizmaları ve metabolizması
Ara Sınav
9. hafta: Kalsiyum ve kükürt: fizyolojik işlevleri, alım ve taşınımın moleküler mekanizmaları ve metabolizması
10. hafta: Demir ve çinko: fizyolojik işlevleri, alım ve taşınımın moleküler mekanizmaları
11. hafta: Mangan, bakır ve molibden: fizyolojik işlevleri, alım ve taşınımın moleküler mekanizmaları
12. hafta: Bor, klor ve nikel: fizyolojik işlevleri, alım ve taşınımın moleküler mekanizmaları
13. hafta: İnsan beslenmesi ile bitki beslenmesi arasındaki ilişkiler ve biyofortifikasyon
14. hafta: Esansiyel olmayan yararlı elementler: sodyum, silikon, kobalt, selenyum, vb.- Öğrenci sunumları
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: - Marschner P. (2012) Marschner’s mineral nutrition of higher plants, 3rd Edition, Elsevier.
Önerilen kaynaklar: - Epstein E. and Bloom A.J. (2005) Mineral Nutrition of Plants: Principles and Perspectives, 2nd Edition, Sinauer Associates, Inc.

- Barker, A.V. and Pilbeam D.J. (2007) Handbook of Plant Nutrition, CRC Press.

- Fageria N.K., Baligar V.C., Jones C.A. (2010) Growth and Mineral Nutrition of Field Crops, 3rd Edition, CRC Press.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: 14 20
Ödev: - 0
Kısa sınav (Quiz): - 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 15 1
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->