ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 423 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Epigenetiğin Moleküler Mekanizmaları
Ders kodu: MBG 423
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Abu Musa Md Talimur REZA
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3-0-0)
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Genetics (MBG 221), Genetics Laboratory (MBG 223), Molecular Genetics I ( MBG 222), Molecular Genetics II (MBG 324)
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Epigenetik dersi, epigenetik (DNA dizisinde değişiklik olmaksızın stabil fenotipik değişiklikler) alanında sağlam bir temel sağlayacaktır
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Genetik kalıtım ve epigenetik kalıtım arasında ayrım yapabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  3. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Kromatinin organizasyonu ve yapısında epigenetiğin rolünü açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  3. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Epigenetik düzenlemede yer alan farklı moleküler faktörlerin rolünü açıklayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. Yeniden programlamada epigenetiğin rolünü tanımlayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 5. Morfogenez ve doku spesifikasyonunun düzenlenmesinde epigenetiğin rolünü açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  4. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 6. Epigenetik anıların sonraki nesillere nasıl aktarıldığını açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  4. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 7. Epigenetik değişiklikler ve hastalıklar arasındaki bağlantıyı açıklayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  4. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  5. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 8. Epigenetik belirteçlerin hastalıkların tanı ve tedavisinde nasıl kullanılabileceğini tanımlayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  3. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  4. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  5. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 9. Epigenetik çalışmalarda kullanılan temel teknikleri tanımlayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  3. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  4. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  5. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş ve genel bakış: mutasyona karşı epigenetik modifikasyon, genomda epigenetik modifikasyonlarını etkileyen faktörler
2. hafta: Epigenetik hafıza ve epigenetik durumlar
3. hafta: DNA’nın kovalent modifikasyonları
4. hafta: Histon modifikasyonları
5. hafta: Kodlayıcı olmayan RNA’lar
6. hafta: Polycomb grubu proteinler (PcG proteinler) ve Trithorax kompleks (TrxG)
7. hafta: Vize sınavı ve X-inaktivasyonu
8. hafta: X-inaktivasyonu (X kromozomu inaktivasyonu) (devam)
9. hafta: Yüksek oranda farklılaşmış sperm ve yumurta çekirdeklerinin totipotensiye yeniden programlanması: epigenetik bilginin işlevi
10. hafta: Morfogenez ve doku spesifikasyonunun düzenlenmesinde epigenetiğin işlevi
11. hafta: Nesiller arası epigenetik kalıtım ve epigenetik heterojenlik
12. hafta: İnsan hastalıklarındaki epigenetik modifikasyonlar
13. hafta: Tanı ve ilaç geliştirilmesi için epigenetik belirteçler
14. hafta: Epigenetik çalışmalarda kullanılan temel teknikler, Ödev sunumları
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Handbook of Epigenetics: The New Molecular and Medical Genetics, 3rd Edition, 2022, Edited by Trygve Tollefsbol, ISBN: 9780323919098, Academic Press Publications, Elsevier Inc.


Önerilen kaynaklar: 1. Epigenetics (2014) by Lyle Armstrong; Published by Garland Science, Taylor & Francis Group (ISBN-13: 978-0815365112; ISBN-10: 081536511X)
2. Handbook of Epigenetics: The New Molecular and Medical Genetics, 3rd Edition, 2022, Edited by Trygve Tollefsbol, ISBN: 9780323919098, Academic Press Publications, Elsevier Inc.


  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 14 20
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 8 1
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 2 12
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->