ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 424 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Protein Yapı-İşlev İlişkileri
Ders kodu: MBG 424
Öğretim üyesi: Dr. Muslum YILDIZ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Biyokimya I
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin proteinlerin yapıları ve fonksiyonları arasındaki ilişkileri atomik düzeyde algılamaları ve atomlar arası fiziksel ve fizikokimyasal ilişkileri DeepView gibi programlarla değiştirerek etkilerini proteinin üç boyutlu yapısında görsel ve analitik düzeyde analiz edebilmeleri Proteinlerin yer aldığı tüm biyolojik proseslere atomik düzeyde bakış ve sorunlara çözüm üretme yetilerini artıracaktır. Proteinlerin atomik düzeyde algılanması rasyonel farmakolojik etken madde tasarımı gibi kanserden nörolojik hastalıklara kadar bir çok tıp alanında ihtiyaç duyulan yeni nesil ilaçların geliştirilmesi konusunda çalışmak isteyenler içinde AutoDoc gibi programlarla tanışmaları sayesinde iyi bir ön hazırlık oluşturulacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Protein yapısına atomik düzeyde bakış ve sorunlara çözüm üretme yetilerini rasyonel farmakolojik etken madde tasarımı gibi yeni alanlara uygular

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  3. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  4. Ulusal ve uluslar arası bilimsel platformlarda çalışmalarını yazılı ve sözlü ifade edebilme ve en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Protein yapıları ve işlevleri arasındaki farkları tespit edebilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Protein function general overview (Pymol)
2. hafta: Noncovalent interactions between atoms in biomolecules (PyMol)
3. hafta: Hierarchy in protein structure, Primary structure, Amino acids ( Chemical and physical properties).
4. hafta: Hierarchy in protein structure, Secondary structure (PyMol)
5. hafta: Hierarchy in protein structure, Tertiary and quaternary structures (PyMol)
6. hafta: post-translational modifications and metal centers (PyMol)
7. hafta: Vize sınavı


8. hafta: energetics and protein stability, CD, flouresence, Thermal melting, spectroscopy ( Spartan)
9. hafta: Protein-Ligand Interactions (Docking)
10. hafta: Methods of Structure Determination x-ray, nmr, epr and hdx-ms (Docking)
11. hafta: The structure of the Membrane proteins, channels and transporters (Docking)
12. hafta: The structure of the Membrane proteins, channels and transporters (Docking)
13. hafta: Protein structure and a molecular approach to medicine (Docking)
14. hafta: Protein structure and a molecular approach to medicine (Docking)
15. hafta*: Genel Değerlendirme
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1. Protein Structure and Fuction, Petsko G, A and Ringe D;
2. Introduction to protein structure, Branden C;
3. Introduction to Protein Architecture, Lesk A, M;
4. Lehninger Principles of Biochemistry,David L. Nelson, Michael M. Cox
5. http://structome.org/index.php/Main_Page http://spdbv.vital-it.ch/
http://dock.compbio.ucsf.edu/DOCK_6/index.htm
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 25
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 5,11 30
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 45
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 5 1
Dönem projesi: 5 1
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 6
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->