ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 426 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Protein Hedeflenmesi
Ders kodu: MBG 426
Öğretim üyesi: Doç. Dr. F. İnci ÖZDEMİR
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, protein sentezi sonrasında proteinlerin ökaryotik ve prokaryotik hücreler içersinde doğru hedef bölgelere gitmek için izledikleri yollar hakkında detaylı bilginin anlaşılmasını sağlamaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Ökaryotik ve prokaryotik hücrelerde protein translasyonunun açıklar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Proteinlerin bir dizi kompartmanlara hedeflenme mekanizmalarının, salgı yolağı boyunca oluşan temel posttranslasyonel modifikasyonların ve veziküler transportun moleküler özgüllüğünün esalarının kavrar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Farklı protein yıkım mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olur

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.
  3. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Belirli ökaryotik proteinlerin plazma membranına, hücre dışı matrixe veya hücre duvarı, ER, vakuol, golgi, kloroplast, mitokondri, nukleus ve sitoplazmaya nasıl hedeflendiği konusunda bilgi sahibi olur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Ökaryotlarda Protein Sentezi
2. hafta: Prokaryotlarda Protein Sentezi
3. hafta: Protein Katlanması: Şaperon Sistemleri
4. hafta: Lizozomal ve Membran Proteinlerinin Sentezi ve Lokalizasyonu
5. hafta: Endoplasmic Reticulumda Protein Modifikasyonları ve Kalite Kontrol.
6. hafta: Vesikülar Transport Mekanizması
7. hafta: Ara Sınav
8. hafta: Bakterilerde Protein Transportu
9. hafta: Mitokondriyal ve Kloroplast Proteinlerin Taşınımı ve Lokalizsyonu
10. hafta: Proteinlerin Nükleusa Giriş ve Çıkışı
11. hafta: Proteinlerin Peroksizoma Taşınımı
12. hafta: Ubiquitin Yolu ile Proteinlerin Yıkımı: Ubiquitinasyon, Ubiquitinlenmiş Proteinleri Yıkımı, Proteazomlar
13. hafta: Protein Yıkımı: Proteazlar
14. hafta: Dönem Ödev Sunumları
15. hafta*: Genel tekrar
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Protein targeting, transport & translocation edited by Ross E. Dalbey, Gunnar von Heijne.
Önerilen kaynaklar: 1.Protein biotechnology / Gary Walsh, Denis R. Headon 2.Structure and mechanism in protein science : a guide to enzyme catalysis and protein folding ,1999 / Alan Fersht. 3.Guidebook to the molecular chaperones and protein-folding catalysts,1997 / edited by Mary-Jane Gething 4.Molecular Cell Biology ,1995/ Lodish, et al. 5.Introduction to protein structure,1999 / Carl Branden, John Tooze
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 25
Dönem içi diğer çalışmalar: 12 25
Proje: 0 0
Ödev: 14 10
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 1 1
Dönem projesi: 1 1
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 4 14
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->