ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 430 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyoistatistiğe Giriş
Ders kodu: MBG 430
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Pınar PİR
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3-0-0)
Yılı, Dönemi: 4,1, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Biyoistatistik dersinin iki temel amacı bulunmaktadır (a) öğrencilerin istatistiğin temellerini öğrenmeleri (b) biyoinformatik ve sistem biyolojisinin temellerini oluşturan istatistik gereçleriyle donanmaları.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Olasılık ve istatistiğin temellerinin tam anlaşılması

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 2. Hipotez sınamalarının çeşitlerinin öğrenilmesi ve yaşam bilimlerindeki kullanım alanlarının anlaşılması

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Biyoinformatiğin ve sistem biyolojisinin temelini oluşturan biyoistatistik gereçlerine hakim olma.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  3. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. Biyoistatistiğin literatürde yanlı kullanımlarının farkında olma

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  2. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.
  3. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Betimsel İstatistiğe Giriş: Hastalardan toplanan verilerin sunumu
2. hafta: Olasılığın Temellerine Giriş: Hastalık olasılıklarının incelenmesi
Ödev 1 - Kısa Sınav 1
3. hafta: Kesikli Olasılık Dağılımları
Ödev 2 - Kısa Sınav 2
4. hafta: Sürekli Olasılık Dağılımları: Klinik deneme çalışmalarının tasarımı
Ödev 3 - Kısa Sınav 3
5. hafta: Öngörü Yöntemleri
Ödev 4 - Kısa Sınav 4
6. hafta: Vize Sınavı 1
Hipotez Sınamaları: Tek örneklemli öngörüler - Farklı seviyelerde üretilen gen ürünlerini belirleme
Ödev 5 - Kısa Sınav 5
7. hafta: Hipotez Sınamaları: İki örneklemli öngörüler - Eşli verilerle farklı seviyelerde üretilen gen ürünlerini belirleme
Ödev 6 - Kısa Sınav 6
8. hafta: Parametrik Olmayan Yöntemler: Dağılımı Bilinmeyen Omik Verilerinin İncelenmesi
Ödev 7 - Kısa Sınav 7
9. hafta: Hipotez Sınamaları: Kategorili Veriler
Ödev 8 - Kısa Sınav 8
10. hafta: Regresyon and Korelasyon Yöntemleri: Protein ve gen expresyonun korelasyonun incelenmesi
Ödev 9 - Kısa Sınav 9
11. hafta: Çok örnekli çıkarımlar: ANOVA
Ödev 10 - Kısa Sınav 10
12. hafta: Vize Sınavı 2
Deney Tasarımı ve Analiz Yöntemleri
Ödev 11 - Kısa Sınav 11
13. hafta: Hipotez Sınamaları: Zamana Bağlı Veriler
Ödev 12 - Kısa Sınav 12
14. hafta: Durum değerlendirmesi 1: Literatürde istatistiğin yanlı kullanımı: P-değeri ne şekilde kullanılmamalı?
15. hafta*: Durum değerlendirmesi 2: Bilimsel ve popüler dergilerde bioistatistiğin yanlı kullanımı
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: B. Rosner, "Fundamentals of Biostatistics", Brooks/Cole, Boston, 2010
Önerilen kaynaklar: RE. Walpole, RH. Myers, SL. Myers, K. Ye, "Probability and Statistics for Engineers and Scientists", Prentice Hall, Boston, 2012.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 6 and 12 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 2-13 20
Kısa sınav (Quiz): 2-13 20
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 1 16
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 1 12
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0.5 12
Ara sınav için bireysel çalışma: 4 2
Ara sınav (Vize): 2 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 4 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->