ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 432 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Moleküler İmmünoloji
Ders kodu: MBG 432
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Tamer YAĞCI
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersi tamamlayan öğrencinin şu kazanımları edinmesi sağlanacaktır;
Bağışıklık sisteminin temel organ ve hücrelerini bilir.
Doğal ve edinsel bağışıklığın mekanizmalarını öğrenir. Hücresel ve hümoral bağışıklığın patojenlere karşı yanıttaki işbirliği, vücuda giren antijenlerin işlenmesi ve bağışıklık sistemine sunulmasının moleküler temelleri hakkında bilgi sahibi olur. Bu temel bilgi, bağışıklık sisteminin hastalıkları, organ nakli, alerji, tümör immünolojisi gibi konuların öğrenci tarafından daha iyi algılanmasına zemin hazırlar.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bağışıklık sisteminin hücre ve organlarını, doğal ve adaptif bağışıklığın etkinlik mekanizmalarını tanımlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  4. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  5. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  6. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Hücre içi ve hücre dışı antijenlerin farklı yolaklarda işlenerek sınıf I ve sınıf II MHC molekülleriyle farklı T hücrelerini nasıl etkinleştirdiklerini ayırt edebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  2. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  3. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. T ve B hücrelerinin gelişim süreçlerini, hücresel ve hümoral bağışıklığın etkinlik mekanizmalarını açıklar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  2. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  3. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  4. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: İmmunolojide temel kavramlar; doğal ve edinsel bağışıklığın temelleri
2. hafta: Bağışıklık sisteminin hücre ve dokuları
3. hafta: Bağışıklık sistemi hücrelerinin dolaşımı ve dokulara yerleşimi
4. hafta: Doğal bağışıklık: hücresel ve çözünür sensörler ve efektör moleküller. İnflamasyon ve anti-viral yanıt. Kompleman sistemi
5. hafta: Antijen ve antikorlar. Antikorların yapı-işlev ilişkileri. Antijen-antikor bağlanmasının kimyası
6. hafta: Antijenlerin MHC I ve II yolaklarında işlenmesi; MHC kompleksinin işlevleri. Antijenlerin T hücrelerine sunulması
7. hafta: Antijen reseptöründen sinyal iletimi; sitokin reseptörlerinden sinyal iletimi
8. hafta: B ve T lenfositlerinin gelişimi. Antijen reseptörlerinin düzenlenme mekanizmaları
9. hafta: Ara sınav
10. hafta: T hücrelerinin aktivasyonu. Etkinleştirici sinyaller işlevsel yanıtlar.
11. hafta: CD4 ve CD8 T hücrelerinin farklılaşması ve işlevleri. Etkinleşmiş T hücrelerinin özellikleri; T-hücreye bağlı sitotoksisite
12. hafta: B hücre aktivasyonu ve antikor üretimi.
13. hafta: Hümoral bağışık yanıt; immunoglobulin izotiplerinin işlevleri.
14. hafta: Mukozal bağışıklık sisteminin yapısı; enfeksiyona karşı mukozal yanıtın düzenlenmesi.
15. hafta*: Genel Değerlendirme
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, & Shiv Pillai. Cellular and Molecular Immunology, 10th. edition Elsevier (2022) ISBN: 978-0-323-75749-2
Önerilen kaynaklar: Murphy K, Travers P, Walport M. Immunobiology 9th edition Garland Science (2016) ISBN 978-0-8153-4551-0
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->