ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 434 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Kanser Biyolojisi
Ders kodu: MBG 434
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Asuman DEMİROĞLU-ZERGEROĞLU
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Karsinogenez mekanizmasını ve ilgili genleri öğretmek

   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Kanseri moleküler ve hücresel seviyede tanımlamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 2. Karsinogenez oluşumunda anahtar genleri tanımlama

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 3. Kanserin nedenleri ve tedavisindeki biyolojik prensipleri açıklamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 4. Etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Hücre ve Organizmaların Biyoloji ve genetiği
Kanserin doğası
2. hafta: Tümör virüsleri
3. hafta: Hücresel Onkogenler
4. hafta: Büyüme Faktörleri ve Reseptörleri
5. hafta: Sitoplazmik Sinyal Sirkülasyonu
6. hafta: Tümör Baskılayıcı Genler
7. hafta: Hücre Siklusu ve kanser

8. hafta: Apoptosis ve Kanser
9. hafta: Genetik tutarsızlık, kromozomlar ve tamir
10. hafta: Rapor sunumları and discussions
11. hafta: Rapor sunumları and discussions
12. hafta: Rapor sunumları and discussions
13. hafta: Rapor sunumlarıand discussions
14. hafta: Rapor sunumları and discussions
15. hafta*: General discussion
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: The Biology of Cancer by Robert A. Weinberg. Garland Science 2014
Second addition
Önerilen kaynaklar: 1-RJB King: Cancer Biology, Pearson Education Limited, (Second addition), Essex, 2000.
2-The Biology of Cancer by Robert A. Weinberg. Garland Science 2014
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 10,11,12,13,14 40
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 1 5
Dönem projesi sunumu: 1 5
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 2 14
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->