ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 437 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyolojik Saat
Ders kodu: MBG 437
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Nuri ÖZTÜRK
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Biyolojik ritimlerin moleküler seviyede nasıl oluştuğunu ve sirkadiyen saat ile sağlık arasındaki ilişkiyi öğretmek.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyolojik ritimleri oluşturan biyokimyasal mekanizmaları tanımlayabilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. bilimsel literatürü kritik bir bakış açısıyla okuma yetisini kazanırlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Biyolojik ritimlerle ilgili temel ve klinik araştırmalarda ait analitik çözümleme yaparlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Temel Konseptler ve Terminoloji I
2. hafta: Temel Konseptler ve Terminoloji II
3. hafta: Bu bilim kolunun gelişinin tarihsel seyri
4. hafta: Biyolojik Ritimler
5. hafta: Siyanobakteride Biyolojik Ritim
6. hafta: Bitkilerde Biyolojik Ritim
7. hafta: Hayvanlarda Biyolojik Ritim- Kısım 1
8. hafta: Vize ve değerlendirme
(Vize sınavı Hayvanlarda Biyolojik Ritimi 1 konusu ve öncekileri içermektedir).
9. hafta: Hayvanlarda Biyolojik Ritim- Kısım 2
10. hafta: Fotoliyaz Enzimleri ve Kriptokrom Fotoreseptörleri- Kısım 1
11. hafta: Fotoliyaz Enzimleri ve Kriptokrom Fotoreseptörleri- Kısım 2
12. hafta: Sırkadiyen Saat ve Sağlık
13. hafta: Sırkadiyen Saat ve İnsan Sağlığı- Kısım 1
14. hafta: Sırkadiyen Saat ve İnsan Sağlığı- Kısım 2
15. hafta*: İlaç Dizaynı, özet ve bu alandaki gelecek beklentiler
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Biological Clocks handouts
Önerilen kaynaklar: Circadian Physiology,
by Roberto Refinetti,Second Edition 2005 | ISBN-10: 0849322332
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 10
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 8 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->