ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 438 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İmmünopatoloji
Ders kodu: MBG 438
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Tamer YAĞCI
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: MBG 432 Moleküler İmmünoloji
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Kalıtsal ve edinsel bağışıklık yetmezliği hastalıklarını öğretmek. Allerji ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarının hücresel ve moleküler mekanizmalarını tanıtmak. Otoimmün hastalıklara yol açan patojenik mekanizmaları, çevresel ve genetik faktörleri anlatmak. Doku reddine yol açan bağışıksal reaksiyonları öğretmek. Bağışık yanıtın istenmeyen etkilerinin ilaçlarla düzenlenerek engellenmesi, etkin aşılama stratejilerinin geliştirilmesi ve tümörlere karşı bağışıklık sisteminin kullanılması hakkında bilgi vermek.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Herediter ve edinsel immün yetmezlik hastalıklarının nedenlerini açıklar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  4. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  5. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Allerjik ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarındaki farklı moleküler ve hücresel mekanizmaları ayırt edebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  2. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  3. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Transplantasyon, tümör immünolojisi ve aşılama stratejileri hakkındaki bilgilerini yaratıcı projeler ve deney tasarımlarının oluşturulmasında kullanabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  4. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: İmmunolojik tolerans ve otoimmünitenin mekanizmaları
2. hafta: Mikroplara karşı bağışık yanıtlar
3. hafta: Aşı geliştirme stratejileri
4. hafta: Organ nakli ve bağışıklık sistemi
5. hafta: Kan grupları; kan nakli. Hematopoetik kök hücre nakli
6. hafta: Tümör immünolojisi.
7. hafta: Kanserde immünoterapi stratejileri
8. hafta: Ara sınav
9. hafta: Aşırı duyarlılık reaksiyonları. IgE dışı antikor ve T hücre bağımlı aşırı duyarlılıklar
10. hafta: İmmünolojik hastalıkların patogenezi ve tedavi stratejileri: SLE, romatoid artrit, Tip I diyabet, MS
11. hafta: Allerjik hastalıklar: genetik yatkınlık, patogenez ve tedavi
12. hafta: Konjenital immün yetmezlikler
13. hafta: HIV biyolojisi ve AIDS problemi
14. hafta: Final konularının gözden geçirilmesi
15. hafta*: Genel değerlendirme
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, & Shiv Pillai. Cellular and Molecular Immunology, 10th. edition Elsevier (2022) ISBN: 978-0-323-75749-2
Önerilen kaynaklar: Murphy K, Travers P, Walport M. Immunobiology 9th edition Garland Science (2016) ISBN 978-0-8153-4551-0
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->