ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 439 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Nörobiyoloji
Ders kodu: MBG 439
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Işıl KURNAZ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2024, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin amacı öğrencilere sinir sisteminin yapı ve işlevleri hakkında temel bir bilgiyi vermektir. Bu kapsamda, ilk olarak sinir sisteminin gelişimi ile hücresel ve moleküler yapısı tanımlanacaktır. Daha sonra, sinir iletilerinin oluşumu ve sinapslardan iletimi ile bu sinaptik iletinin çeşitli düzeylerdeki düzenlenme mekanizmaları tartışılacaktır. Öğrenme ve belleğin hücresel mekanizmalarının da ele alınacağı ders, nörodejeneratif ve psikolojik hastalıklar ile konuşma bozuklukları gibi sinir sistemi hastalıklarının tartışıldığı oturumlarla bitirilecektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Sinir sisteminin yapısal ve işlevsel organizasyonunu tanımlayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 2. Aksiyon potansiyelinin oluşumu ve nöral sinyal iletimini açıklayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 3. Öğrenme ve belleğin hücresel mekanizmalarını tanımlayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  4. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 4. Nörodejeneratif, psikolojik ve konuşma bozukluğu hastalıklarının moleküler mekanizmalarını ayırt edebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  4. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 5. Öğrencilerin bu ders sonunda sinir sistemi ile hücrelerine (nöronlar ve gliya) dair temel bilgi edinmiş olmaları ve nöronlarda yapı-fonksiyon ilişkilerini tanımlayabilmeleri beklenir. Öğrenciler sinirbilimin temelleri, nöronların nasıl çalıştığı ve embriyodaki gelişimleri yanısıra nörolojik hastalıklar ve öğrenme ve hafızanın moleküler mekanizmaları hakkında temel bilgiye sahip olmaları beklenir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  3. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  4. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  5. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 6. Öğrencilerin bu derste sinir sistemi ile sinir sisteminin hücresel birimleri olan özellikle nöronlar ve gliya arasındaki yapı-işlev ilişkisi hakkında bilgi sahibi olmaları beklenir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  2. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  3. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  4. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 7. Öğrencilerin sinir sistemi ve hücresel unsurları hakkında genel bilgiye sahip olmaları beklenir. Yapı-fonksiyon ilişkisini öğrenmeleri ve yaygın nörolojik hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmaları beklenir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  2. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  3. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  4. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Nöronlara giriş ve davranış.
2. hafta: Nöral hücre iskeleti 1; moleküller ve yapılar
3. hafta: Nöral hücre iskeleti 2; nöronlarda protein sentezi ve aksonal taşınma
4. hafta: İyon kanalları, Membran potansiyeli; aksiyon potansiyeli
5. hafta: Sinaptik ileti
6. hafta: Sinaptik iletinin düzenlenmesi; sinaptik entegrasyon
Vize sınavı
7. hafta: Nöroanatomi- Sinir sisteminin işlevsel organizasyonu

8. hafta: Sinir sisteminin gelişimi 1; embryonik nörojenez, CNS ve PNS'te nöronal kimlik ve nöron spesifikasyonu; sinyal iletim ve transkripsiyonel kontrol
9. hafta: Sinir sisteminin gelişimi 2; akson rehberliği, hedef tanımlama, sinaps oluşumu ve budanması
10. hafta: Öğrenme ve bellek
11. hafta: Öğrenme ve belleğin hücresel mekanizmaları
12. hafta: Beyinde yaşlanma; nörodejeneratif hastalıklar
13. hafta: Konuşma ve öğrenme bozuklukları 1; psikolojik rahatsızlıklar
14. hafta: Konuşma ve öğrenme bozuklukları 1;nörolojik ilaçlar, konnektomik ve optogenetik
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Principles of Neural Science, Kandel, Schwartz, Jessell, McGraw Hill, 2000, 4th Ed.

Önerilen kaynaklar: From Neuron to Brain, Nicholls, Martin, Wallace, Fuchs
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 35
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 3, 4, 5, 9, 11, 12 15
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 2 6
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 12 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->