ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 439 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Nörobiyoloji
Ders kodu: MBG 439
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Işıl KURNAZ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Sinir sisteminin yapısal ve işlevsel organizasyonu ile sistemin temel birimi olan nöronların sinir iletilerini oluşturma ve taşıma mekanizmalarının tartışılacağı bu ders kapsamında nörodejeneratif, psikolojik ve konuşma bozukluğu hastalıklarına da değinilecektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Sinir sisteminin yapısal ve işlevsel organizasyonunu tanımlayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Biyoloji bilgisi edinmek
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 2. Aksiyon potansiyelinin oluşumu ve nöral sinyal iletimini açıklayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Biyoloji bilgisi edinmek
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 3. Öğrenme ve belleğin hücresel mekanizmalarını tanımlayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Biyoloji bilgisi edinmek
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlamak
  3. Yaşam formları ve çevreleri ile ekosistem arasındaki ilişkileri tanımlamak
  4. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 4. Nörodejeneratif, psikolojik ve konuşma bozukluğu hastalıklarının moleküler mekanizmalarını ayırt edebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Biyoloji bilgisi edinmek
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlamak
  3. Yaşam formları ve çevreleri ile ekosistem arasındaki ilişkileri tanımlamak
  4. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Nöronlara giriş ve davranış.
2. hafta: Nöral hücre iskeleti; nöronlarda protein sentezi ve aksonal taşınma
3. hafta: İyon kanalları
4. hafta: Membran potansiyeli; aksiyon potansiyeli
5. hafta: Sinaptik ileti
6. hafta: Sinaptik iletinin düzenlenmesi; sinaptik entegrasyon
7. hafta: Vize sınavı
8. hafta: Nöroanatomi- Sinir sisteminin işlevsel organizasyonu
Sinir sisteminin gelişimi-I
9. hafta: Sinir sisteminin gelişimi-II
10. hafta: Akson rehberliği
11. hafta: Öğrenme ve bellek
12. hafta: Öğrenme ve belleğin hücresel mekanizmaları
13. hafta: Beyinde yaşlanma; nörodejeneratif hastalıklar
14. hafta: Konuşma bozuklukları; psikolojik bozukluklar
15. hafta*: Son değerlendirme; sınıf içi tartışma
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Principles of Neural Science, Kandel, Schwartz, Jessell, McGraw Hill, 2000, 4th Ed.

Önerilen kaynaklar: From Neuron to Brain, Nicholls, Martin, Wallace, Fuchs
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 35
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 3, 4, 5, 9, 11, 12 15
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 2 6
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 12 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->