ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 441 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bitki Biyoteknolojisi
Ders kodu: MBG 441
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bitki biyoteknolojisine ait temel kavramları, yöntemleri ve bitki biyoteknolojisinin potansiyelini öğrencilere aktarmak
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bitki biyoçeşitliliğinin korunmasında uygulanan teknikleri kullanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Biyoçeşitliliğin korunmasında karşılaşılan sorunlara çözüm üretir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Biyoçeşitliliğin sınıflandırılmasında kullanılan moleküler teknikleri uygular.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Dünyada Bitki Biyoteknolojisinin Rolü ve Gelişimi
2. hafta: Bitki Biyoteknolojisinde DNA Belirteçlerinin Kullanımı
-RFLP, PCR, RAPD, AP-PCR, DAF, AFLP, STMS, ISSR
3. hafta: Bitki Doku Kültürü
-Bitki büyüme düzenleyicileri
-Kullanılan yöntemler
4. hafta: Bitki Doku Kültürü Uygulamaları
-Mikroçoğaltım
-Sentetik tohum üretimi
-Haploid bitki üretimi
-Somatik hibridizasyon

-Protoplast fuzyonları
-Transgenik bitki üretimi
5. hafta: In vitro Bitki Stresi ve Somaklonal Varyasyonlar
-Fitohormonların rolü
-Etilenin rolü
-Somaklonal varyasyonların belirlenmesinde kullanılan yöntemler
6. hafta: Ara sınav/Transgenik Bitki Eldesi ve Kullanılan Yöntemler
-Tanım ve Tarihçe
-Agrobacterium arayıcılığıyla gen transferi
- Doğrudan gen transferi
7. hafta: Abiyotik ve biyotik streslere toleransın arttırılması için bitkilerin biyoteknolojik mühendisliği
8. hafta:
Sekonder Metabolit Üretimi
-Terpenler
-Alkoloidler
-Fenil propanoidler
-Flavonoidler
-Hücre süspansiyon kültürlerinde üretim
-Organ kültürlerinde üretim
9. hafta: Protein hedeflenmesi ve bitki biyoteknolojisi yoluyla ökaryotik proteinlerin üretilmesi
10. hafta: Aşı, antikor, biyoplastik ve diğer biyomateryallerin bitkilerde üretimi

11. hafta: Transgenik bitki üretiminin yasal düzenlemeleri ve etiği


12. hafta: Bitki Omikleri
-Genomiks
-Transkriptomics
-Proteomics
-Metabolomics
-Lipidomiks
13. hafta: Bitkilerin Kitle Çoğaltımı için Biyoreaktör Kullanımı
-Otomasyon ve sıvı kültürler
-Geçici daldırma biyoreaktörleri
14. hafta: Bitki Germplazmalarının Korunmasında Orta ve Uzun Vadeli Saklama Yöntemleri
-In situ ve ex situ koruma yöntemleri
-In vitro saklama teknikleri
-Kriyoprezervasyon yöntemleri (dehidratasyon ve vitrifikasyon,
enkapsülasyon/dehidratasyon ve enkapsulasyon/vitrifikasyon
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Plant Biotechnology: Experience and Future Prospects. Agnes Ricroch et al (Editors)springer. 2nd edition. 2021.
Önerilen kaynaklar: 1.Plant Biotechnology: Progress in Genomic Era. Springer. 2020.
2.From Plant Genomics to Plant Biotechnology (Woodhead Publishing Series in Biomedicine).2013
3. Plant Biotechnology: Genetics, Genomics and Breeding. Syrawood Publishing House. 2017
4. Plant Biotechnology: Experience and Future Prospects. Springer.2016.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 6 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1-15 10
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 3 3
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 3
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 6 4
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->