ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 445 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Sentetik Biyolojiye Giriş
Ders kodu: MBG 445
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Özlem AKKAYA
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3-0-0)
Yılı, Dönemi: 2022-2023, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, öğrencilere güncel yeni teknolojilerden biri olan Sentetik Biyolojinin önemli yöntemlerini, stratejilerini ve uygulamalarını tanıtmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Sentetik biyolojiyi tanımlamak ve bu yüzyıldaki önemini anlamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  3. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  4. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. .Sentetik biyolojinin temel kavramlarını, prensiplerini ve yöntemlerini anlamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Bu yeni teknolojinin sorumlu kullanımı konusunda etik ve biyogüvenlik ile ilgili kilit soruları tanıtmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  2. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Sentetik Biyolojinin tanımı
2. hafta: Sentetik Biyolojinin ortaya çıkışı
3. hafta: DNA Mühendisliğinin Temelleri
- BioBricks ve Standart Biyolojik parçalar
4. hafta: Biyolojik parçalardan genetik devre tasarımına biyotasarımın temelleri
5. hafta: Sentetik Biyoloji ve biyomühendislik
6. hafta: Sentetik Biyoloji ve genom düzenlenmesi
7. hafta: Vize Sınavı ve değerlendirilmesi
8. hafta: Sentetik Biyoloji ve konakçı hücre mühendisliği
9. hafta: Sentetik Biyoloji ve metabolizma mühendisliği
10. hafta: Sentetik biyolojinin etiksel ve sosyal yönleri
11. hafta: Sentetik biyolojinin uygulamaları
12. hafta: iGEM Projeleri-1
13. hafta: iGEM Projeleri-2
14. hafta: iGEM Projeleri-3
15. hafta*: Genel değerlendirme
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Porcar, M., & Peretó, J. (2014). Synthetic biology: from iGEM to the artificial cell. Springer Netherlands.
Kuldell, N., Bernstein, R., Ingram, K., & Hart, K. M. (2015). BioBuilder: Synthetic biology in the lab. O'Reilly.
Baldwin, G. (2012). Synthetic biology: A primer. John Wiley & Sons.
Church, G. M., & Regis, E. (2014). Regenesis: how synthetic biology will reinvent nature and ourselves. Basic Books.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 25
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 15 25
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 20 1
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->