ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 463 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Moleküler Bitki Islahı
Ders kodu: MBG 463
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Fatma AYDINOĞLU
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Çeşitli hastalıklara karşı direnç, kuraklık, soğuk gibi çevresel faktörlere tolerans ve yüksek verim miktarı gibi istenilen özelliklerin bitkilere kazandırılması için uygun strateji ve teknikleri tanıtmak
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. İstenilen özeliklere sahip bitkilerin ıslah edilmesinde moleküler tekniklerin kullanım amaçlarını ve stratejilerini açıklar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  3. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Farklı bitkilerin farklı üreme biyolojisine sahip olduğunu ayırt eder ve buna göre belirli bir bitkiye uygun melezleme tekniğini seçer.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.
  2. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  3. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  4. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Farklı bitki ıslah popülasyonlarının kullanımının avantaj ve dezavantajlarını açıklar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  2. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.
  3. Ulusal ve uluslar arası bilimsel platformlarda çalışmalarını yazılı ve sözlü ifade edebilme ve en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Modern ve klasik bitki ıslahının genel prensipleri ve amaçları; Çeşitli çevresel ve biyotik stres faktörlerine karşı dirençli bitkilerin ıslahı, Besin içeriklerini zenginleştirmek için bitki ıslahı
2. hafta: Bitki ıslahında yapılan ilk çalışmalar ve günümüzde gelinen noktaya genel bakış, Bitkilerin evcilleştirilmesi, Hibridizasyon, Seleksiyon, Heterosis, Islah popülasyonlarının geliştirilmesi
3. hafta: Bitkilerde kalıtım ve kalıtım tipleri; Mendel genetiği, Bitkileri poliploidleştirmek için kullanılan yöntemler
4. hafta: Bitkilerde üreme biyolojisi; Üreme, tozlaşma ve döllenmelerine göre bitkilerin gruplandırılması
5. hafta: Moleküler markörler, DNA markörlerinin kullanım alanları, Polymorfik, kodominant veya dominant markörler
6. hafta: DNA markörlerinin üretilmesi ve uygulamalarında kullanılan başlıca moleküler teknikler - Ara sınav
7. hafta: Bitki ıslah çalışmalarında ebeveyn ve melezlerin markör destekli seleksiyonu
8. hafta: Kendileme, Çaprazlama, Resiprokal melezleme, Geriye çaprazlama ve Islah şemaları
9. hafta: Bitki ıslah çalışmalarında moleküler haritaların kullanılması
10. hafta: Linkage haritalama, Bitki ıslah popülasyonları: Doubled Haploid bitki çeşitleri (DHs), Rekombinant Inbred bitki çeşitleri (RILs); Near-isogenic bitki çeşitleri (NILs), Doubled-Haploid bitkiler
11. hafta: Genler arası etkileşimler: Aynı lokustaki genler arasında genetik etkileşimler, Farklı lokuslardaki genler arasındaki genetik etkileşimler, İki lokustaki genler arasında genetik etkileşimler,
QTL (Kantitatif trait loci) haritalama
12. hafta: Bitki ıslah çalışmalarında omiks teknolojileri yaklaşımı
13. hafta: Bitki ıslah çalışmalarında mikroçip teknolojilerinin kullanılması
14. hafta: Bitki genom yapısı ve organizasyonu, Bitkilerde yapısal, fonksiyonel ve karşılaştırmalı genomiks yaklaşımları
15. hafta*: Ders telafileri
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: 1- Molecular Plant Breeding, Yunbi Xu, 2012.
2- Principles of Plant Genetics and Breeding, George Acquaah, 2007.
Önerilen kaynaklar: 1- In Vitro Haploid Production in Higher Plants: Volume 1: Fundamental Aspects and Methods (Current Plant Science and Biotechnology in Agriculture), S. Mohan Jain, S.K. Sopory, Ricahrd Veilleux , 2010.
2- Principles of Plant Breeding, Second Edition, Robert Wayne Allard, WILLEY, 1999.
3- Molecular Marker Systems in Plant Breeding and Crop Improvement, Horst Lörz, Gerhard Wenzel (Ed), Springer, 2007.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 13,14,15 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 2
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 2
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->