ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 495 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bitirme Projesi I
Ders kodu: MBG 495
Öğretim üyesi: Danışman öğretim üyesi
AKTS kredisi: 8
GTÜ kredisi: 4 (4+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Proje çalışması için bir araştırma konusu belirleyip, belirlenen konu ile ilgili literatür araştırması, tasarım ve gerçekleme adımlarını tamamlayıp proje çalışmasının belli bir seviyeye getirilmesi amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Farklı araştırma yöntemlerini tanımak ve araştırma konusuna uygun olanı seçebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  3. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  4. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  5. Ulusal ve uluslar arası bilimsel platformlarda çalışmalarını yazılı ve sözlü ifade edebilme ve en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme.
  6. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.
  7. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
 2. Belirlenen konuda ayrıntılı bir literatür araştırması yapabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  3. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  4. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
  5. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
 3. Literatür araştırmasının sonuçlarını raporlayabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.
  2. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.
  3. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.
  4. Ulusal ve uluslar arası bilimsel platformlarda çalışmalarını yazılı ve sözlü ifade edebilme ve en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme.
  5. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Literatür taraması.
2. hafta: Literatür taraması.
3. hafta: Literatür taraması.
4. hafta: Literatür taraması.
5. hafta: Literatür taraması.
6. hafta: Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması
7. hafta: Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması
8. hafta: Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması
9. hafta: Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması
10. hafta: Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması
11. hafta: Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması
12. hafta: Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması
13. hafta: Yapılan çalışma sonuçlarının sunumunun hazırlanması.
14. hafta: Yapılan çalışma sonuçlarının sunumunun hazırlanması.
15. hafta*: Yapılan çalışma sonuçlarının sunumu ve değerlendirmesi.
16. hafta*: Yapılan çalışma sonuçlarının sunumu ve değerlendirmesi.
Ders kitapları ve materyaller: Seçilen konu ve içeriğe göre belirlenir.
Önerilen kaynaklar: Seçilen konu ve içeriğe göre belirlenir.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 6,7,8,9,10,11,12 50
Proje: 1,2,3,4,5,13,14,15,16 50
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 0 0
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 4 6
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 8 9
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->