ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 512 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyogüvenlik ve Biyoetik
Ders kodu: MBG 512
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Biyogüvenlik sorunlarını, biyogüvenlik ve biyoteknolojik uygulamalarını, laboratuarda biyogüvenlik kurallarını, atık yönetimini, kayıtlamayı, ulusal ve uluslar arası düzenlemeleri, biyoetiği, tıp, çevre ve genetik alanlarında biyoetik sorunlarını öğretmek
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyogüvenlik sorunları hakkında detaylı bilgi sahibi olur

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Biyoloji kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  4. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
  5. Ülkedeki biyolojik çeşitliliğin tanımlanması, kullanılması ve sürdürülmesinin önemini anlamak
  6. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Biyoteknoloji uygulamaları ile ilişkili biyogüvenlik sorunlarını tartışabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yaşam formları ve çevreleri ile ekosistem arasındaki ilişkileri tanımlamak
  2. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
  5. Ülkedeki biyolojik çeşitliliğin tanımlanması, kullanılması ve sürdürülmesinin önemini anlamak
  6. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Risk grup ve seviyelerini tanımlayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yaşam formları ve çevreleri ile ekosistem arasındaki ilişkileri tanımlamak
  2. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
  5. Ülkedeki biyolojik çeşitliliğin tanımlanması, kullanılması ve sürdürülmesinin önemini anlamak
  6. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Laboratuvardaki atık yönetimi ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  2. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
  3. Ülkedeki biyolojik çeşitliliğin tanımlanması, kullanılması ve sürdürülmesinin önemini anlamak
  4. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 5. Türk ve Uluslararası standartlardaki düzenlemeleri tartışabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  2. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
  3. Ülkedeki biyolojik çeşitliliğin tanımlanması, kullanılması ve sürdürülmesinin önemini anlamak
  4. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 6. Biyoetik ile ilişikli etik teorileri ve metodlarını tanımlayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yaşam formları ve çevreleri ile ekosistem arasındaki ilişkileri tanımlamak
  2. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
  5. Ülkedeki biyolojik çeşitliliğin tanımlanması, kullanılması ve sürdürülmesinin önemini anlamak
  6. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 7. Önemli etik sorunları tıp, çevre ve genetik alanlarındaki önemli genetik sorunları yorumlayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yaşam formları ve çevreleri ile ekosistem arasındaki ilişkileri tanımlamak
  2. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  3. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
  4. Ülkedeki biyolojik çeşitliliğin tanımlanması, kullanılması ve sürdürülmesinin önemini anlamak
  5. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Biyogüvenliğe Giriş
2. hafta: Modern Biyoteknoloji uygulamalarının insan sağlığı ve biyoçeşitliliğe olan etkileri
3. hafta: Transgenik uygulamalar, Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların avantaj ve dezavantajları
4. hafta: Gıda güvenliği kriterleri ve riskler(Kimyasal, mikrobiyolojik ve sosyoekonomik)
5. hafta: Laboratuvarda biyogüvenlik; Risk grupları, Kimyasallar, Mikroorganizmalar, riskleri ve güvenliği, Radyasyonla çalışma riskleri ve güvenliği
6. hafta: Biyogüvenlik seviyeleri, Kontaminasyonlar, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsis, Saçılma, Alev alma, Tıbbi takip, kazalar, Atık yönetimi, Transport
7. hafta: Personel eğitimi, Kayıt formlarının hazırlanması (rDNA kayıt formu, Hücre kültürleri kayıt formu, Patojen mikroorganizmalar kayıt formu, İnsan kanı kayıt formu, İnsan materyali kayıt formları (doku vs.), Laboratuvar hayvanları kayıt formları
8. hafta: Vize sınavı
9. hafta: Biyogüvenlikten sorumlu olan kişi ve kuruluşlar: Üniversite Biyogüvenlik ofisi, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Bakanlığı, Üniversite sağlık sorumluları, Laboratuvar personeli, Teknik personel, Temizlik personelinin sorumlulukları
10. hafta: Biyogüvenlik protokolleri ve sınırlamalar (Türkiye ve diğer ülkelerdeki mevzuat, klavuzlar) Sınırları ve esasları çok iyi belirlenmiş biyogüvenlik kurallarını içeren uluslararası ve ulusal yayınlanmış klavuzlar (NIH, Merck vs.).
11. hafta: Biyoetiğe giriş
12. hafta: Tıbbi etik ve Endüstriyel etik
13. hafta: Klinik ve Biyoloji Laboratuvarlarında etik
14. hafta: Genetik ve etik
15. hafta*: Halk sağlığı ve güvenliği, Genel değerlendirme
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: 1- Globalization, Biosecurity, and the Future of the Life Sciences-Institute of Medicine and National Research Council of the National Academies, National Academies press, 2006.
2- Tom L. Beauchamp, LeRoy Walters, Jeffey p. Kahn, Mastroianni “Contemporary Issues in Bioethics” Wadsworth Publishing Company, 7th edition, 2007.
Önerilen kaynaklar: Laboratory Biosecurity Handbook-Reynolds M. Salerno, Jennifer Gaudioso, CRC Press; 1 edition, 2007
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 7 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 20 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->