ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 521 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İleri Moleküler Bitki Fizyolojisi
Ders kodu: MBG 521
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış KUTMAN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2020-2021, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Moleküler bitki fizyolojisi, bitki yaşamının biyolojik mekanizmalarını ve bitkilerin çevresel etmenlere yanıtlarını organizma düzeyinden moleküler düzeye kadar her düzeyde inceler. Bu ders özellikle bitki hücre biyolojisinin temellerine, bitki yapısına, bitkilerde su dengesine, kısa ve uzun mesafe taşınma olaylarına, fotosenteze, solunuma, bitkilerin birincil metabolizmasına, ışık yanıtlarına, bitki hormonlarına ve abiyotik stresin moleküler mekanizmalarına odaklanır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bitkilerin yapısını anlar ve farklı doku ve organların fizyolojik görevleri ile aralarındaki etkileşimleri açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Biyoloji kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Bitkilerde su, enerji ve madde ile ilgili tüm temel metabolik süreçleri ve taşınma olaylarını anlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Biyoloji kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Organizmalarda madde ve enerji bilgisini geliştirmek
  3. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Bitki hormonlarının ve ışık gibi çevresel faktörlerin bitkilerin büyüme ve gelişmesi nasıl etkilediklerini açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Biyoloji kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yaşam formları ve çevreleri ile ekosistem arasındaki ilişkileri tanımlamak
  3. Organizmalarda madde ve enerji bilgisini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 4. Abiyotik stres etmenlerinin bitkilere verdikleri zararları ve bitkilerin bunlara karşı geliştirdikleri adaptasyon ve tolerans mekanizmalarını anlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Biyoloji kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yaşam formları ve çevreleri ile ekosistem arasındaki ilişkileri tanımlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Bitki organellerine, hücrelerine ve dokularına genel bakış
2. hafta: Toprak-bitki-su lişkileri: su alımı ve taşınması
3. hafta: Transpirasyon ile su kaybı: tüm moleküler, biyokimyasal ve çevresel yönleriyle stoma regülasyonu
4. hafta: Bitkilerde kısa mesafeli taşınma: membran taşınması, aktif ve pasif taşınma, taşıyıcı ve kanal proteinleri, simplast ve apoplast
5. hafta: Bitkilerde uzun mesafeli taşınma (translokasyon): odun ve soymuk boruları için çözünenlerin yüklenme, taşınma ve boşaltılması, kaynak-havza ilişkileri, basınç-akış modeli
6. hafta: Fotosentezin ışık tepkimeleri
7. hafta: Fotosentezin karbon tepkimeleri
8. hafta: Fotorespirasyon, C3, C4 ve CAM metabolizmaları
9. hafta: Ara sınav
10. hafta: Karbonhidrat metabolizması ve hücre solunumu
11. hafta: Lipid, amino asit ve protein metabolizması
12. hafta: Işık yanıtları: fitokromlar, kriptokromlar, fotoperiodizm, fototropizm
13. hafta: Fitohormonlar: işlevler, metabolizma ve sinyal iletimi
14. hafta: Bitkilerde abiyotik stresin moleküler mekanizmaları: kuraklık, tuzluluk ve sel
15. hafta*: Bitkilerde abiyotik stresin moleküler mekanizmaları: sıcaklık ekstremleri, mineral eksiklik ve toksisiteleri ve oksidatif stres
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Taiz L, Zeiger E, Moller IM, Murphy A (2014) Plant Physiology and Development (6th Ed). Sinauer Associates, Inc.
Önerilen kaynaklar: Evert RF, Eichhorn SE (2012) Raven Biology of Plants (8th Ed). Freeman

Lambers H, Chapin III FS, Pons TL (2008) Plant Physiological Ecology. Springer

Buchanan BB, Gruissem W, Jones RL (2015) Biochemistry & Molecular Biology of Plants (2nd Ed). Wiley Blackwell
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 35
Dönem içi diğer çalışmalar: 14 10
Proje: 15 10
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 45
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 5 4
Dönem projesi sunumu: 15 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 20 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 25 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->