ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 544 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyomalzemeler ve Uygulamaları
Ders kodu: MBG 544
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ASLAN CANPOLAT
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2, Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı biyomalzemelerin sınıflandırılması, uygulama alanları için gerekli özelliklere sahip biyomalzemeleri seçimi, biyomalzemelerin uygulaması için yapılacak karakterizasyon testlerinin neler olduğunun öğretilmesidir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyomalzemelerin temel özelliklerini ve kullanım alanlarını kavrayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Biyoloji kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yaşam formları ve çevreleri ile ekosistem arasındaki ilişkileri tanımlamak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  7. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
  8. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 2. Biyomalzemelerin seçimindeki ve kullanımındaki temel özellikleri bilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Biyoloji kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Yaşam formları ve çevreleri ile ekosistem arasındaki ilişkileri tanımlamak
  4. Organizmalarda madde ve enerji bilgisini geliştirmek
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  6. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  9. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 3. Biyomalzemelerin yapay organ ve biyosensör üretimindeki rollerini kavrayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Biyoloji kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Yaşam formları ve çevreleri ile ekosistem arasındaki ilişkileri tanımlamak
  4. Organizmalarda madde ve enerji bilgisini geliştirmek
  5. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlamak
  6. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  7. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  8. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  9. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  10. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  11. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  12. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
  13. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Biyomalzemelere giriş: Genel tanımlar ve biyomalzemelerin sınıflandırılması
2. hafta: Metalik Biyomalzemeler: Metalik biyomalzemelerin özellikleri,üretim yöntemleri ve karakterizasyonu
3. hafta: Polimerik Biyomalzemeler:Polimerik biyomalzemelerin özellikleri,üretim yöntemleri ve karakterizasyonu
4. hafta: Seramik Biyomalzemeler: Seramik biyomalzemelerin özellikleri,üretim yöntemleri ve karakterizasyonu
5. hafta: Kompozit Biyomalzemeler:Kompozit biyomalzemelerin özellikleri,üretim yöntemleri ve karakterizasyonu
6. hafta: Biyouyumluluk: Biyomalzeme-uygulama alanı ilişkisi ve biyolojik sistemde yeri
7. hafta: Biyomalzemelere karşı oluşan reaksiyonlar: Biyomalzemlere canlı organizmada oluşan tepkiler, dokuların biypomalzelere verdiği reaksiyonlar
8. hafta: Ara sınav
9. hafta: Biyomalzemelerin Karakterizasyon Testleri: biyomalzemelerin mekanik , biyolojik ve kimyasal testleri
10. hafta: Biyomalzemelerin kararlılığı: Biyomalzemelerin bozunması ve canlı organizmada kararlılığı
11. hafta: Biyomalzemelerin Uygulamaları: Seramik, metalik ve kompozit biyomalzemelerin uygulama alanı
12. hafta: Biyomalzemelerin Uygulamaları: Polimerik biyomalzemlerin uygulamaları
13. hafta: Öğrenci Sunumları: Güncel uygulamalar ve yeni nesil biyomalzemelerin tartışılması
14. hafta: Öğrenci Sunumları: Güncel uygulamalar ve yeni nesil biyomalzemelerin tartışılması
15. hafta*: Değerlendirme : Ders hakkında genel değerlendirme ve önemli noktaların tekrarı
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: İlgili derleme makaleler ve kitap bölümleri (Öğretim Üyesi tarafından elektronik kopyalar halinde öğrencilere iletilecek
Önerilen kaynaklar: Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine”, B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemans, Academic Press, 1996
"Introduction to Biomaterials" Donglu Shi, Tsinghua University Press
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 25
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 13-14 25
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 3 2
Dönem projesi sunumu: 3 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 4
Ara sınav (Vize): 2 3
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 4
Final sınavı: 3 3
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->