ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 630 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Moleküler ve Hücresel İmmünoloji
Ders kodu: MBG 630
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Tamer YAĞCI
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bağışıklık sisteminin temel organ ve hücreleri ile doğal ve edinsel bağışıklığın etkinleşmesinde rol alan mekanizmaları öğretmek. Hücresel ve hümoral bağışıklığın patojenlere karşı yanıttaki işbirliğini, vücuda giren antijenlerin işlenmesi ve bağışıklık sistemine sunulmasının moleküler temellerini kavratmak. T ve B hücrelerinin gelişimi ile antijen reseptör çeşitliliğinin moleküler ve genetik mekanizmalarını tanıtmak. Vücuda giren antijenin doğasına göre gelişebilecek bağışık yanıt türlerini değerlendirmek.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Doğal ve edinsel bağışıklığın etkinleşmesinde rol alan moleküler mekanizmaları tanımlayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Biyoloji kavramlarını tanımlamak ve uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Vücuda giren antijen türüne göre oluşabilecek farklı bağışık yanıtları ayırt edebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Temel veya klinik immünoloji araştırmalarında analitik problemleri çözebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  2. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: İmmunolojide temel kavramlar; doğal ve edinsel bağışıklığın temelleri
2. hafta: Bağışıklık sisteminin hücre ve dokuları
3. hafta: Bağışıklık sistemi hücrelerinin dolaşımı ve dokulara yerleşimi
4. hafta: Doğal bağışıklık: hücresel ve çözünür sensörler ve efektör moleküller. İnflamasyon ve anti-viral yanıt. Kompleman sistemi
5. hafta: Antijen ve antikorlar. Antikorların yapı-işlev ilişkileri. Antijen-antikor bağlanmasının kimyası
6. hafta: Antijenlerin MHC I ve II yolaklarında işlenmesi; MHC kompleksinin işlevleri. Antijenlerin T hücrelerine sunulması
7. hafta: Antijen reseptöründen sinyal iletimi; sitokin reseptörlerinden sinyal iletimi

8. hafta: B ve T lenfositlerinin gelişimi. Antijen reseptörlerinin düzenlenme mekanizmaları
9. hafta: Ara sınav
10. hafta: T hücrelerinin aktivasyonu. Etkinleştirici sinyaller işlevsel yanıtlar.
11. hafta: CD4 ve CD8 T hücrelerinin farklılaşması ve işlevleri. Etkinleşmiş T hücrelerinin özellikleri; T-hücreye bağlı sitotoksisite
12. hafta: B hücre aktivasyonu ve antikor üretimi.
13. hafta: Hümoral bağışık yanıt; immunoglobulin izotiplerinin işlevleri.
14. hafta: Mukozal bağışıklık sisteminin yapısı; enfeksiyona karşı mukozal yanıtın düzenlenmesi.
15. hafta*: Genel Değerlendirme
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, & Shiv Pillai. Cellular and Molecular Immunology, 9. baskı, Elsevier (2018) ISBN: 978-0-323-52324-0
Önerilen kaynaklar: Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, & Shiv Pillai. Cellular and Molecular Immunology, 6. baskı, Elsevier (2007) ISBN: 9781416031222
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 6 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 10 2
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->