ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 640 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İleri Nörobiyoloji
Ders kodu: MBG 640
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Işıl KURNAZ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2024, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Sinir sistemi gelişimi, embryonik ve erişkin nörojenez kavramları ile nörojenezin öğrenme, hafıza ve nörodejeneratif hastalıklardaki önemine ilişkin bilgi aktarmak, nörorestoratif terapileri tartışmak, öğrencileri güncel teknik ve yayınları takip edebilecekleri seviyeye getirmek
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Embriyonik ve erişkin nörojenezi tanımlayabilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoloji kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  3. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 2. Nörodejeneratif hastalıklar ve nörojeneze ilişkin güncel makaleleri takip edebilir ve en yeni teknolojileri öğrenirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoloji kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
  3. Orjinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  6. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 3. Öğrenme ve hafızanın nörojenezle ilişkisini kavrarlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoloji kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  3. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  4. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  5. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Moleküler ve hücresel düzeyde sinir hücrelerine giriş
2. hafta: Gelişimsel nörobiyoloji - embryonik nörojenez
3. hafta: Gelişimsel nörobiyoloji - akson uzaması ve aksonal rehberlik
4. hafta: Sinaptik plastisitenin moleküler mekanizmaları
5. hafta: LTP ve LTD'nin moleküler mekanizmaları
6. hafta: Erişkin nörojenik bölgeler ve erişkin nörojenezi
VİZE (ARA SINAV)
7. hafta: erişkin nörojenezin öğrenme ve hafızadaki rolü
8. hafta: nöral kök hücre eldesi ve genetik manipülasyonu
9. hafta: Nörodejeneratif hastalıklar - Alzheimer genetiği ve patolojisi
10. hafta: Nörodejeneratif hastalıklar - Parkinson genetiği ve patolojisi
11. hafta: Nörodejeneratif hastalıklar - Huntington genetiği ve patolojisi
12. hafta: Nörodejeneratif hastalıklar - ALS genetiği ve patolojisi
13. hafta: Beyin ve omurilik yaralanmaları
14. hafta: Beyin ve omurilik yaralanmalarında kök hücre ve doku mühendisliği uygulamaları
15. hafta*: -
16. hafta*: FINAL SINAVI
Ders kitapları ve materyaller: • Principles of Neuroscience; Kandel, Schwartz and Jessell, McGraw Hill, 2000 (ISBN-10: 9780838577011; ISBN-13: 978-0838577011)
• Contemporary articles (as pdf files)
Önerilen kaynaklar: • Principles of Neuroscience; Kandel, Schwartz and Jessell, McGraw Hill, 2000 (ISBN-10: 9780838577011; ISBN-13: 978-0838577011)
• Contemporary articles (as pdf files)
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 5 15
Dönem içi diğer çalışmalar: 9,10,11,12,13,14 60
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 15 25
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 16
Ders dışı bireysel çalışma: 3 16
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 6
Dönem projesi: 20 1
Dönem projesi sunumu: 6 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->