ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 643 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Gen ve Protein Mühendisliği
Ders kodu: MBG 643
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Saliha İŞSEVER ÖZTÜRK
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Gen ve Protein Mühendisliği / Moleküler Biyoteknoloji’de kullanılan temel tekniklerin ilkelerinin kavratılması ve güncel yeni teknolojilerin tanıtılması amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Gen ve protein mühendisliği ile moleküler biyoteknolojide kullanılan temel tekniklerin prensiplerini tanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Biyoloji kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Genetik ve protein mühendisliği, mikrobik tanımlama, enzim teknolojileri, memeli hücre kültürü ve bitki doku kültüründe kullanılan teknikleri bilmek ve uygulamak
  4. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  7. Ülkedeki biyolojik çeşitliliğin tanımlanması, kullanılması ve sürdürülmesinin önemini anlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Bu alanda kullanılan güncel teknolojileri tanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Biyoloji kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Genetik ve protein mühendisliği, mikrobik tanımlama, enzim teknolojileri, memeli hücre kültürü ve bitki doku kültüründe kullanılan teknikleri bilmek ve uygulamak
  4. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  5. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 3. Güncel moleküler biyoloji konularında detaylı literatür taraması yapabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Biyoloji kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: r-DNA teknolojileri, gen ve protein mühendisliğinin tarihçesi
2. hafta: DNA ve RNA izolasyonu, nükleik asitlerin elektroforezi
3. hafta: Nükleik asitlerin hibridizasyonu, Southern ve Northern Blot analizleri
4. hafta: Nükleik asitlerin modifikasyonunda kullanılan enzimler
5. hafta: Restriksiyon enzimleri
6. hafta: Polimeraz zincir reaksiyonu ve uygulamaları
7. hafta: DNA dizi analizi
8. hafta: Arasınav
9. hafta: Rekombinant protein ekspresyonu, ekspresyon sistemleri (vektör ve konakçılar), homolog ve heterolog gen ekspresyonu için yaklaşımlar
10. hafta: Genom ve proteom analizleri, işlevsel genomikler, protein-protein ve protein-DNA etkileşimlerini belirlemeye yönelik teknikler
11. hafta: Proteinlerin izolasyonu ve saflaştırılması, elektroforetik ve kromatografik yöntemler, Western Blot analizi
12. hafta: Protein mühendisliğinde kullanılan yaklaşımlar: akılcı tasarım ve yönlendirilmiş mutagenez, yönlendirilmiş evrim ve gen kütüphanelerinin kurulması
13. hafta: Tıpta moleküler tanı yöntemleri, endüstride ve ilaç araştırmalarında kullanılan yöntemler
14. hafta: Biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi ve tanımlanmasında kullanılan moleküler temelli teknikler
15. hafta*: Genel değerlendirme
16. hafta*: Dönem sonu sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1. Wink, M. (Ed), An Introduction to Molecular Biotechnology, Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2006.
2. Cleland, J.L. and Craik, C.S. (Eds), Protein Engineering: Principals and Practice, Wiley-Liss Publication, New York, USA, 1996,
3. Maniatis, T. et al. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbour Laboratory Press, Cold Spring Harbour, N.Y., 1982,
4. Arnold, F.H. and Georgiou, G. (Eds), Directed Evolution Library Creation, Humana Pres, New Jersey, USA, 2003,
5. Brakmann, S. And Schwienhorst, A., Evolutionary Methods in Biotechnology, Wiley-VCH, WeinheiKm, 2004.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 12 10
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 6 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 4 4
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->