ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBM 483 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Nanomalzemeler ve Nanoteknolojiye Giriş
Ders kodu: MBM 483
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Ahmet Yavuz ORAL
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders, öğrencilere multidisipliner bir alan olan nanoteknolojiyi geniş ve kapsamlı bir şekilde anlatmak içindir. Ders boyunca, öğrenciler fiziksel olayları ve teorik kavramları anlayarak nanometre ölçeğinde yapıları gözlemleyerek, imal ve işlenmesi için de deneysel teknikleri öğreneceklerdir.

Dersin bir başka amacı da öğrencileri mikro elektronik de kullanılan yukarıdan aşağıya yaklaşım ve kimya/biokimya da kullanılan aşağıdan yukarıya yaklaşımlarıyla tanıştırmaktır. Böylelikle yeni ve disiplinlerarası teknolojiler yaratan yeni gelişmeler öğrencilere aktarılacaktır.

Nanodünyadaki son yapılan bilimsel ve teknolojik çalışmalar ile nanobilim ve nanoteknolojinin endüstriyel uygulamaları öğrencilere tanıtılacaktır.   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Uygun karakterizasyon tekniklerinin belirlenmesi ve nanoteknolojinin gelecek uygulamaları hakkında bir farkındalık yaratmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel düzey Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  4. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Basit kuantum mekaniksel problemleri kavramak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel düzey Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Malzeme karakteristik ve özellikleri ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, formüle etmek ve çözmek
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  4. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
 3. Basit nanoölçekte modeller geliştirmek için, bu tür fiziksel sistemleri yorumlayabilme kabiliyeti kazanmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Malzeme bilimi ve mühendisliği alanındaki modern yöntem ve araçları kullanmak
  2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Büyükten Küçüğe Mikro ve Nanoteknoloji

2. hafta: Büyükten Küçüğe Mikro ve Nanoteknoloji
3. hafta: Kuantum Fiziğine Giriş
4. hafta: Kuantum Fiziğine Giriş
5. hafta: Kuantum Fiziğine Giriş
6. hafta: Metaller ve İletken Elektronlar
7. hafta: Metaller ve İletken Elektronlar
8. hafta: Atomik Orbitaller ve Karbon Nanotüpler
9. hafta: Atomik Orbitaller ve Karbon Nanotüpler
10. hafta: Ara Sınav
11. hafta: Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)
12. hafta: Proje Sunumu
13. hafta: Proje Sunumu
14. hafta: Nanoyapılardaki Taşınım
15. hafta*: Taramalı Tünelleme Mikroskobu (STM)
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Introduction to Nanotechnology, by Frank J. Ovens
Lecture notes and reference literature.
Önerilen kaynaklar: Electronic Properties of Materials, Rolf E Hummel
Springer 2011
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 10 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 2-11 50
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 12
Ders dışı bireysel çalışma: 1 12
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 3 10
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 3 4
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 5 4
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->