ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBM 520 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri
Ders kodu: MBM 520
Öğretim üyesi: Doç. Dr. İlke ANAÇ ŞAKIR
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Farklı disiplinlerden gelen yüksek lisans öğrencilerinin, polimer kimyasının temel kavramları ve polimerlerin fiziksel ve mekanik özellikleri hakkında ilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Polimerleşme mekanizmaları ve polimerleşme koşulları dahil olmak üzere polimer kimyasının temel kavramları kavrar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Malzeme Bilimi ve Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Kristal yapıya sahip malzemelerin stres altında davranışını açıklar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Malzeme bilimi ve mühendisliği alanındaki modern yöntem ve araçları kullanmak
  2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. polimerlerin fiziksel ve mekanik özellikleri hakkındaki temel kavramları açıklayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Malzeme Bilimi ve Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
 4. Polimer mol kütlesi hakkında deneysel sonuçları yorumlayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Malzeme Bilimi ve Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 5. Kristal yapıya sahip katılarda elastik deformasyonu tanımlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Malzeme bilimi ve mühendisliği alanındaki modern yöntem ve araçları kullanmak
  2. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 6. Tek kristal metal ve alaşımlarının plastik deformasyonlarını kavrar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Malzeme bilimi ve mühendisliği alanındaki modern yöntem ve araçları kullanmak
  2. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 7. Polikristal metallerin deformasyonlarının analizini yapabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Malzeme Bilimi ve Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Malzeme bilimi ve mühendisliği alanındaki modern yöntem ve araçları kullanmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş: Temel kavramlar ve tanımlar, polimerlerin sınıflandırılması, polimerlerin adlandırılması , polimer molekül kütlesi ve dağılımı
2. hafta: Polimerizasyon mekanizmaları: Zincir polimerizasyonu, sebest radikal polimerizasyonu, katyonik ve anyonik polimerizasyon
3. hafta: Polimerizasyon mekanizmaları: Basamaklı polimerizasyon,Halka açılma polimerizasyonu,koordinasyon polimerizasyonu
4. hafta: Kopolimerizasyon
5. hafta: Kimyasal bağlar ve polimerlerin yapısı
6. hafta: Polimerlerin Isıl Davranışı
7. hafta: Polymerlerin mol kütlesi türleri ve polimer mol kütlesi belirleme yöntemleri
8. hafta: Elastomer, termoset ve termoplastiklerin yapısı ve özellikleri
9. hafta: Ara sınav
10. hafta: Polimerizasyon teknikleri
11. hafta: Polimerlerin çözelti özellikleri
12. hafta: Polimerlerin mekanik özellikleri
13. hafta: Polimer viskoelastisitesi
14. hafta: Sunumlar
15. hafta*: Genel tekrar
16. hafta*: Final
Ders kitapları ve materyaller: Polymer Science and Technology, Robert O. Ebewele, CRC Press, New York 2000
Önerilen kaynaklar: 1)Introduction to Polymers, R.J. Young and P. A. Lowell, Stanley Thornes, 2nd edition
2)Polymer Science & Technology, Joel R. Fried, Prentice Hall, 2nd edition
3)Polimer Kimyası, Prof. Dr. Mehmet Saçak, Gazi Yayınevi, 5. baskı
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 35
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 14 10
Ödev: 3,6,7,11,13 10
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 45
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 5
Dönem projesi: 10 4
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->